Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

312IIIA1930–195323
Výťah z rodného listu; osvedčenie o štátnom občianstve; osvedčenie o štátnej a ľudovodemokratickej spoľahlivosti; osvedčenie o vojenskej neschopnosti; svadobné oznámenie. [ 8 ks ]
313IIIA1928–199123
Legitimácie – pas; vodičský preukaz; modrá vojenská knižka; preukaz zdravotne ťažko postihnutého; preukaz pracovníka Geografického ústavu SAV; čitateľský preukaz Univerzitnej knižnice; preukaz člena Gramafonového klubu. [ 9 ks ]
314IIIA1936–195323
Vysvedčenia z ľudovej školy a gymnázia; vysvedčenie o záverečnej skúške v odbore botanika; špecializácia geobotanika na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej univerzity. [ 28 ks ]
315IIIA1950–199023
Pracovné zmluvy; úpravy; preradenia.
316IIIA1962, 196723
Udelenie vedeckých hodností; diplom kandidáta biologických vied; doklady k ašpirantúre; diplom doktora prírodných vied.