Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

262IE1196221
Návrh Geologického ústavu D. Štúra na účasť E. Krippela na sympóziu Medzinárodnej spoločnosti pre náuku o vegetácii v Stolzenau/Weser v NSR.
263IE1196421
Korešpondencia Geografického ústavu Maďarskej akadémie vied o účasti E. Krippela na podujatí „Exkurzia do Uhorska“.
264IE1196721
Zápisnice z porád prípravného výboru pre „Sympózium o fyzicko-geografickej regionalizácii“.
265IE1198721
Informácia, pozvanie a zoznam účastníkov celoštátneho kolokvia „Vývoj životného prostredia v praveku, včasnej dobe dejinnej a stredoveku“, v Nových Vozokanoch 10.XI.–11.XI.
266IE11987–198921
12. medzinárodné stretnutie quartérnych botanikov vo Valticiach, Bechyně, Smoleniciach a Námestove 5.VI.–15.VI. – program schôdze organizačného výboru; správa o priebehu a výsledkoch; texty pre exkurziu.