Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

301IIA4196723
Československá Botanická spoločnosť pri ČSAV – palynologické prednášky.
302IIA41961, 196623
Československá Botanická spoločnosť pri SAV – hospodár spoločnosti.
303IIA4195723
Spoločnosť pre mineralógiu a geológiu pri ČSAV – prednášky.