Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

192IB119596
Výťah z prednášky „Palynológia ako pomocná veda stratigrafie a floristická stratigrafia holocénu na Slovensku. (Časopis pre mineralógiu a geológiu, Praha, 129)
193IB119616
Kandidátska práca „Postglaciálny vývoj vegetácie Záhorskej nížiny a jej rekonštrukcia“. (Vydavateľstvo SAV/1965)
194IB119636
Postglaciálny vývoj vegetácie severnej časti Podunajskej nížiny. (Biológia, SAV XVIII, 10; s. 730–742)
195IB119636
Zaujímavé chránené územie „Bezedné“ na Záhorskej nížine. (Ochrana přírody 18, 9)
196IB119696
Postglazialische Waldgeschichte im slowakischen Marchfeld. (Wien)
197IB119717
Devínska Kobyla – klenot našej prírody. (Svet vedy)
198IB119717
Paleontológia ako dejiny. (Svet vedy, 2)
199IB119737
Mapy vývoja vegetácie v poľadovej dobe na Slovensku. (Novosti vedy a techniky, ČTK)
200IB119747
Príspevok k mapovaniu vegetačných stupňov. (Geografický časopis 26)
201IB119757
Prehľad vývoja vegetácie riss/würmu na Slovensku. (Paleogeografický atlas)
202IB119787
Zomrel prof. RNDr. et. Ing. Alois Zlatník, DrSc. (Geografický časopis)
203IB119897
Dve lokality Záhorskej nížiny – Šaštínske Stráže a Kuklov... (Acta virologica)