Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

267IE2195621
Správa zo služobnej cesty po Rakúsku 29.XI.–16.XII.
268IE2195721
Správa zo študijnej cesty v Poľsku 23.VIII.–9.IX.
269IE2195721
Správa zo študijnej cesty v Rakúsku 16.X.–25.X.
270IE2195921
Správa o služobnej ceste a účasti na paleobotanickej konferencii v Poľsku 19.III.–25.III.
271IE2196621
Správa o služobnej ceste do Maďarska 6.XII.
272IE2196721
Správa zo študijných ciest do Rakúska za obdobie od 1.III. do 23.X. v rámci bezdevízovej výmeny za účelom odborných konzultácií a návštevy odborných seminárov.
273IE2196721
Správa zo študijnej cesty do ZSSR 22.IX.–6.X.
274IE2197021
Správa zo študijnej cesty do NDR 22.VI.–29.VI.
275IE2197221
Správa zo študijnej cesty do Poľska 11.IX.–20.IX.
276IE2197321
Správa zo študijnej cesty do Gruzínskej SSR 22.V.–5.VI.
277IE2s.d.21
Správa o študijnej ceste do Rumunska 5.XI.–17.XI.
278IE2197521
Správa zo služobnej cesty do ZSSR 1.VII.–12.VII.
279IE2197521
Správa zo študijnej cesty do Rumunska 29.IX.–12.X.
280IE2197721
Správa zo študijnej cesty do Bulharska 4.XII.–18.XII.
281IE2198721
Správa o priebehu a výsledkoch cesty do Rumunska 5.VI.–27.VI.