Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

204IB219687
„Přírodovedecký sborník k 60. výročí Přírodovedecké společnosti v Ostrave“ – recenzia.
205IB219697
Lang, G.: „Die Ufervegetation des Bodensees im farbigen Luftbild“ – recenzia. (Geografický časopis)
206IB219707
Walter, H.: „Vegetationszonen und Klima“ – recenzia. (časopis Biológia)
207IB219717
Jacobsen, H: „Das Sukkulentenlexikon“ – recenzia. (časopis Biológia)
208IB219717
Walter, H. – Straka, H.: „Arealkunde, floristisch – historische Geobotanik. Einfürung in die Phytologie III/2“ – recenzia (2x). (Geografický časopis a časopis Biológia)
209IB219727
Plesník, P.: „Horná hranica lesa vo Vysokých a Belanských Tatrách“ – recenzia (2x). (časopis Biológia III, Geografický časopis)
210IB219727
Eisnern, J. V.: „Wetter – und Klimakunde für Landwirtschaft, Garten – und Weinbau“ – anotácia. (časopis Biológia)
211IB219727
Thenius, E.: „Versteinerte Urkunden“ – anotácia. (časopis Biológia)
212IB219737
Baňacký, V – Sabol, A.: Geologická mapa Záhorskej nížiny“ – anotácia. (neuvedený časopis)
213IB219747
Sinskaja, E. N.: „Historická geografie kulturních rostlin“ – recenzia. (Geografický časopis)
214IB219767
Kopp, D. a kol.: „Ergebnisse der forstlichen Standartserkundung in der Deutschen Demokratischen Republik – I. Band: Die Waldstandorte des Tieflandes“. (Geografický časopis)
215IB219867
Kubíková, J. – Podzemský, O.: „Staletá Praha XV. Přírodovědný význam Prahy“. (Panoráma Praha)
216IB219877
Pécsi, M. – Kordos, L: „Holocene environment in Hungary“.
217IB219877
Pécsi, M – Veličko, A.: „Paleogeography and Loess“. (Geografický časopis)