Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1IA119531
Diplomová práca „K problému vegetačných pomerov naviatych pieskov Záhorskej nížiny“.
2IA119571
Štúdia „Návrh na ochranu lokalít Lakšárska Nová Ves – Lipovec, Čeker (Čertova studňa), Červený rybník, Abrod a Bezedné na Záhorskej nížine“.
3IA1po 19581
Článok o paleozoológii, osteológii a paleoantropológii.
4IA119591
Článok o rašelinách.
5IA1po 19591
Článok „Fytogeografická regionalizácia Slovenského krasu“.
6IA1po 19591
Štúdia „Stav výskumu kvartérnej paleobotaniky na Slovensku“.
7IA119621
Článok „Výsledky paleobotanických rozborov z Východoslovenskej nížiny za rok 1962“.
8IA119671
Článok „Pôdne pomery“.
9IA119681
„Rozčlenenie územia Slovenska pre ideový projekt chránených území“.
10IA119781
Scenár pre stolový kalendár „Krásy Slovenska“.
11IA119791
Scenár na sériu farebných fotografií „Bratislavské paláce“.
12IA119811
Popis a mapa Štátnej prírodnej rezervácie Dolina Hlboče – Ministerstvo kultúry SSR úpravy č. 3235/81-32.
13IA119911
Článok „Uchováme dedičstvo Habánov vo Veľkých Levároch?“.
14IA119921
Článok „Slamou kryté strechy na Záhorí“.
15IA1s.d.1
Článok o rastlinstve Myjavskej pahorkatiny.
16IA1s.d.1
Článok o výsledkoch výskumu kvartérnej geológie.
17IA1s.d.1
Článok o rašelinisku Vinné I.
18IA1s.d.1
Článok „História ekológie a ekologického výskumu – Filozoficko-historická báza ekológie“.
19IA1s.d.1
Článok o poznatkoch z vývoja flóry na území Karpát v najmladšom geologickom období.
20IA1s.d.1
Článok o rašeliniskách na území Záhorskej nížiny.
21IA1s.d.1
Článok „Holocénne organické sedimenty“.
22IA1s.d.1
Článok „Antropické vplyvy na vegetáciu modelového územia Bzince pod Javorinou“.
23IA1s.d.1
Článok o možnom negatívnom zásahu človeka na vegetačné územie Chopku.
24IA1s.d.1
Článok o vegetácii v Podbranči.
25IA1s.d.1
Štúdia „Krajinné typy“.
26IA1s.d.2
Štúdia „Vegetácia Východoslovenskej nížiny“.
27IA1s.d.2
Články a podkladový materiál o virologických lokalitách na Slovensku.
28IA1s.d.2
Texty o pedológii.