Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

261ID10–20
Kartotéka rastlín na Záhorí;10
kartotéka fytogeografických pomerov na Cerovej vrchovine;11
výpisky o pieščitých rastlinných spoločenstvách; geologické mapy; mapy pôdnych typov Bratislava, Malacky, Piešťany, Lanžhot;12
diapozitívy zo Záhoria,13–15
diapozitívy zo Silickej planiny, Kečova, Turne, Zádielu, Záhoria,16
diapozitívy z Východoslovenskej nížiny, Leningradu, Záhoria,17
diapozitívy z Devínskej Kobyly a Vysokých Tatier;18
fotografie z rôznych lokalít Slovenska; poznámky zo zahraničných ciest: Grécko, Gruzínsko, Rakúsko, Rumunsko, ZSSR.19–20