Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Krippel, Eduard
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

304IIB196123
Slovenská vysoká škola technická, Stavebná fakulta – externý učiteľ pedológie.
305IIB1987–198823
Prírodovedecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brne – člen obhajobnej komisie.
306IIB196423
Prírodovedecká fakulta Univerzity Karlovej v Prahe – člen obhajobnej komisie.
307IIB1962–199023
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – vedenie a posudzovanie diplomových prác.
308IIBs.d.23
Vysoká škola zemědělská v Brne – člen komisie pre obhajoby kandidátskych prác.