Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Zbierky» Zbierka medailí a plakiet
Katalóg
Prírastkové čísloFond, inventárne čísloDátum udelenia
Názov
[ Vydavateľ ]

ZM 1SAV, konzervačný exemplár
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 2SAV, konzervačný exemplár
Čestná plaketa za zásluhy v biologických vedách
[ SAV ]
ZM 3SAV, konzervačný exemplár
Čestná plaketa Jána Jessenia za zásluhy v lekárskych vedách
[ SAV ]
ZM 4SAV, konzervačný exemplár
Čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách
[ SAV ]
ZM 5SAV, konzervačný exemplár
Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 6SAV, konzervačný exemplár
Čestná plaketa Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách
[ SAV ]
ZM 7SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy v biologických vedách
[ SAV ]
ZM 8SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy v lekárskych vedách
[ SAV ]
ZM 9SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy v prírodných vedách
[ SAV ]
ZM 10SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 11SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy v technických vedách
[ SAV ]
ZM 12SAV, konzervačný exemplár
Medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 13SAV, konzervačný exemplár
Medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 14SAV, konzervačný exemplár
Zaslúžilý pracovník SAV
[ SAV ]
ZM 15SAV
25 rokov Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave ]
ZM 16SAV1969
100 rokov znievskeho gymnázia
ZM 17SAV
Sto rokov učiteľského vzdelávania v Turci
ZM 18SAV1958
Medaila Maxa Plancka
[ Nemecká akadémia vied, Berlín ]
ZM 19SAV1961
Medaila k prvému letu človeka do vesmíru
ZM 20SAV1969
Medaila k 50. výročiu Slovenskej republiky rád
ZM 21SAV
Slovenský zväz ľadového hokeja
[ Slovenský zväz ľadového hokeja ]
ZM 22SAV, konzervačný exemplár1984
Medaila Mateja Bela
ZM 23SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy v matematických vedách
[ SAV ]
ZM 24SAV, konzervačný exemplár
Plaketa J. Hronca za zásluhy v matematických vedách
[ SAV ]
ZM 25SAV, konzervačný exemplár
Za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách
[ SAV ]
ZM 26SAV, konzervačný exemplár
Plaketa D. Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách
[ SAV ]
ZM 27SAV, konzervačný exemplár
Vzorný pracovník SAV
[ SAV ]
ZM 28Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5781961
Plaketa A. Nägela
[ Technická univerzita Drážďany ]
ZM 29Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5791962
Plaketa Chemicko-technologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická - Chemicko-technologická fakulta ]
ZM 30Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5811963
Pamätná medaila k 25. výročiu Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická ]
ZM 31Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5871967
Strieborná medaila Slovenskej vysokej školy technickej za zásluhy o rozvoj vedy a techniky a dlhoročnú úspešnú prácu
[ Slovenská vysoká škola technická ]
ZM 32Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5891967
Medaila Závodu SNP Žiar nad Hronom
[ Závod SNP, Žiar nad Hronom ]
ZM 33Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5921968
Medaila k 50. výročiu vzniku ČSSR
[ ÚRO, Predsedníctvo vlády ]
ZM 34Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5941969
Medaila k 50. výročiu Vysokého učení technického v Brne
[ Vysoké učení technické v Brne ]
ZM 35Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5961970
Medaila k 25. výročiu zahájenia prevádzky KZ n.p. Dlaždičkáreň
[ Rada ONV Michalovce ]
ZM 36Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 5971970
Medaila arabsko-sovietskej družby
[ Egyptská vláda ]
ZM 37Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6001971
Medaila J. Hanuša
[ Československá spoločnosť chemická pri ČSAV ]
ZM 38Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6011972
Medaila k 20. výročiu Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny, Bratislava
[ Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny, Bratislava ]
ZM 39Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6031972
Zlatá medaila Slovenskej vysokej školy technickej pri príležitosti 70. narodenín
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave ]
ZM 40Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6051972
Medaila Emila Votočka za zásluhy o rozvoj vedy a techniky
[ Vysoká škola chemicko-technologická v Prahe - rektor ]
ZM 41Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6071973
Odznak k 50. výročiu Československej vedecko-technickej spoločnosti silikátovej
[ Československá vedecko-technická spoločnosť silikátová v Prahe ]
ZM 42Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6091973
Medaila závodu SNP v Žiari nad Hronom k 20-ročnému jubileu
[ Závod SNP, n.p., Žiar nad Hronom ]
ZM 43Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6101973
Medaila závodu SNP v Žiari nad Hronom za vernosť a pracovnú obetavosť
[ Závod SNP, n.p., Žiar nad Hronom ]
ZM 44Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6121976
Medaila k 25-ročnici Výskumného ústavu geologického inžinirstva v Brne
[ Výskumný ústav geologického inžinierstva v Brne ]
ZM 45Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6131977
Pamätná medaila k 25-ročnici Výskumného ústavu pre ropu a uhľovodíkové plyny, Bratislava
[ Výskumný ústav pre ropu a uhľovodíkové plyny v Bratislave ]
ZM 46Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6141977
Odznak najlepší pracovník keramického a perlitového priemyslu
[ Keramické závody, n.p. Košice ]
ZM 47Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6151977
Pamätná plaketa k 25-ročnici Geologického prieskumu n.p. Spišská Nová Ves
[ Geologický prieskum, n.p. Spišská Nová Ves ]
ZM 48Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6161977
Pamätná medaila Vysokej školy chemicko-technologickej v Pardubiciach
[ Vysoká škola chemicko-technologická, Pardubice ]
ZM 49Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6171977
Medaila k 25-ročnici Vysokej školy technickej v Košiciach
[ Vysoká škola technická, Košice ]
ZM 50Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6211978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 51Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 624
Plaketa Výskumného ústavu stavebných hmot Brno
[ Výskumný ústav stavebných hmôt, Brno ]
ZM 52Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 878s.d.
Medaila Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave ]
ZM 53Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1861967
Za zásluhy o vědu a lidstvo
[ ČSAV ]
ZM 54Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1831965
Za zásluhy o výstavbu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 55Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 8811965
Medaila Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského ]
ZM 56Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1841965
Medaila Univerzity Komenského
[ Univerzita komenského ]
ZM 57Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1851966
Štátna cena K. Gottwalda
[ Prezident ČSSR ]
ZM 58Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1891969
Medaila Maďarského štátneho geologického ústavu
ZM 59Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1871969
Medaila Cyrila Purkyně
ZM 60Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1901971
Medaila Eduarda Suessa
ZM 61Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 8801971
Medaila k 50. výročiu IAMES-u
[ IAMES ]
ZM 62Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1911972
Rad práce
[ Prezident ČSSR ]
ZM 63Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 1931973
Medaila Gustava Steinmanna
ZM 64Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 882s.d.
Plaketa Dionýza Štúra
[ Geologický ústav Dionýza Štúra ]
ZM 65Andrusov, Dimitrij – osobný fond, inv. č. 8791938?
Odznak Zdar Boh
ZM 66Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4021949
Strieborná medaila - Rad 25. februára
[ Prezident Československej republiky ]
ZM 67Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4031959
Pamätný odznak k 10. výročiu svetového mierového hnutia
[ Československý výbor obrancov mieru ]
ZM 68Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4041962
Medaila J. E. Purkyně za zásluhy o zdravie ľudu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 69Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4061969
Pamätný odznak Svetovej rady mieru
[ Československý mierový výbor ]
ZM 70Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4071971
Pamätná medaila k 50. výročiu vzniku KSČ
[ Komunistická strana Československa - ústredný výbor ]
ZM 71Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4081972
Medaila k 40-ročnici Onkologického inštitútu M. Sklodowskej – Curie
ZM 72Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4091972
Zlatá medaila Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského ]
ZM 73Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4101972
Rad práce
[ Prezident ČSSR ]
ZM 74Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4121973
Štátna cena K. Gottwalda
[ Prezident ČSSR ]
ZM 75Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4131973
Pamätná medaila k 25. výročiu Víťazného februára
[ Ústredný výbor KSČ ]
ZM 76Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4141974
Plaketa k 25. výročiu Českosloveského mierového hnutia
[ Československý mierový výbor ]
ZM 77Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4151974
Medaila J. B. Guotha
[ Ministerstvo zdravotníctva SSR ]
ZM 78Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4161975
Medaila k 30. výročiu oslobodenia Československa sovietskou armádou
ZM 79Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4171976
Pamätná medaila za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva
[ Minister zdravotníctva SSR ]
ZM 80Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4181977
Zlatá plaketa J. Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách
[ SAV ]
ZM 81Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4191977
Strieborná plaketa ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo
[ ČSAV ]
ZM 82Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4201977
Zlatá medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta ]
ZM 83Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4211977
Zlatá plaketa Slovenského zväzu žien
[ Slovenský zväz žien ]
ZM 84Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4221977
Medaila mesta Trenčín
[ Okresná mierova rada v Trenčíne ]
ZM 85Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4241978
Rad Víťazného februára
[ Prezident ČSSR ]
ZM 86Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4251978
Odznak Akadémie vied NDR
[ Akadémia vied NDR ]
ZM 87Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4271979
Medaila k 30. výročiu Svetovej rady mieru
[ Svetová rada mieru ]
ZM 88Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4281979
Medaila mesta Mikulova
[ Mestský národný výbor v Mikulove ]
ZM 89Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4311981
Čestná medaila Vysokej školy veterinárnej v Košiciach
[ Vysoká škola veterinárna v Košiciach ]
ZM 90Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4331982
Rad republiky
[ Prezident ČSSR ]
ZM 91Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4341982
Zlatá plaketa ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo
[ ČSAV ]
ZM 92Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4351982
Medaila Československého mierového hnutia
[ Československý mierový výbor ]
ZM 93Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4361982
Pamätná medaila Lidíc
[ Česká mierova rada ]
ZM 94Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4371983
Medaila k 150. výročiu Lekársko-slowanskej spoločnosti v Pešti
ZM 95Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4381983
Medaila k národnej filatelistickej výstave Slovensko '83
ZM 96Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 439
Rad Slovenského národného povstania I. triedy
ZM 97Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4401978
Pamätná zlatá medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 98Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 441
Odznak k 25-ročnici Svetovej rady mieru
ZM 99Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 442
Medaila k 50-ročnici republiky
ZM 100Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 443
Československá cena mieru
ZM 101Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 444
Medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 102Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 445
Medaila Petra Jilemnického
ZM 103Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 446
Medaila k 50-ročnici Československého červeného kríža
[ Československý červen kríž ]
ZM 104Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 447
Odznak Zväz československo-sovietskeho priateľstva
[ Zväz československo-sovietskeho priateľstva ]
ZM 105Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 448
Odznak Vojenskej politickej akadémie K. Gottwalda
[ Vojenská policajná akadémia K. Gottwalda ]
ZM 106Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 449
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce
ZM 107Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 450
Plaketa Bulharského národného komitétu na obranu mieru
ZM 108Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 451
Medaila M. I. Kalinina
ZM 109Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 452
Medaila k 100. výročiu Odeskej univerzity I. I. Mečnikova
ZM 110Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 453
Pamätná medaila Kijeva
ZM 111Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 454
Medaila Akadémie lekárskych vied ZSSR
ZM 112Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 455
Medaila k 600-ročnici Karlovej univerzity
[ Karlova univerzita v Prahe ]
ZM 113Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 456
Plaketa k 50-ročnici Intouristu
ZM 114Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 457
Odznak J. E. Purkyně
[ ČSAV ]
ZM 115Votruba, František – osobný fond, inv. č. 11
Pečať mesta Bratislavy
ZM 116Votruba, František – osobný fond, inv. č. 29
Rad 25. februára 1948
ZM 117Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6181977
Zlatá čestná plaketa D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
[ SAV ]
ZM 118Gregor, Mikuláš – osobný fond, inv. č. 6201978
Strieborná medaila SAV pri príležitosti 25. výročia SAV
[ SAV ]
ZM 119Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4581978
Strieborná medaila SAV
[ SAV ]
ZM 120Thurzo, Viliam – osobný fond, inv. č. 4591982
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 121Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10561983
Jubilejná medaila Slovenského literárneho fondu
[ Slovenský literárny fond ]
ZM 122Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10451975
Pamätná medaila k zoštátneniu farmaceutickej služby v Maďarsku
[ Békešska župná rada ]
ZM 123Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10511981
Pamätná medaila J. B. Guotha
[ Ministerstvo zdravotníctva SSR ]
ZM 124Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1049b1980
Plaketa III. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
ZM 125Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1062a1984
Plaketa IV. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti
ZM 126Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10581983
Medaila Hermanna Thomsa
[ Nemecká farmaceutická spoločnosť ]
ZM 127Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1047a1977
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce
ZM 128Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1049a1980
Strieborný odznak Brigády socialistickej práce
ZM 129Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1019a1961
Odznak účastníka II. celonárodného zjazdu ZVÄZARMu
[ ZVÄZARM ]
ZM 130Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1031a1971
Jubilejná plaketa k 20. výročiu ZVÄZARMu
[ ZVÄZARM ]
ZM 131Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10531981
Vyznamenanie ZVÄZARMu za brannú výchovu II. stupňa
[ Zväz pre spoluprácu s armádou ]
ZM 132Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10281969
Čestný odznak ZVÄZARMu vzorný cvičiteľ civilní obrany
[ Zväz pre spoluprácu s armádou ]
ZM 133Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10201962
Čestný odznak za obetavú prácu pri výstavbe ZVÄZARMu a mohutnú vlasteneckú brannú organizáciu (s miniatúrou)
[ Zväz pre spoluprácu s armádou – Slovenský výbor ]
ZM 134Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1028a1969
Čestný odznak ZVÄZARMu
[ Zväz pre spoluprácu s armádou ]
ZM 135Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1025a1966
Odznak k 15. výročiu ZVÄZARMu
[ ZVÄZARM ]
ZM 136SAV
Medaila k 50. výročiu Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave ]
ZM 137Pranda, Adam – osobný fond, inv. č. 8881970
100 rokov znievskeho gymnázia
ZM 138Pranda, Adam – osobný fond, inv. č. 902
Čestná medaila za zásluhy o rozvoj kultúry v okrese Čadca
ZM 139Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1681948
Medaila k 600-ročnici Karlovej univerzity
[ Karlova univerzita v Prahe ]
ZM 140Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1701963
Pamätná medaila k 25. výročiu Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave ]
ZM 141Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1711963
Rad práce
[ Prezident ČSSR ]
ZM 142Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1721964
Pamätná medaila k 20. výročiu Slovenského národného povstania
[ Prezident ČSSR ]
ZM 143Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1731968
Štátna cena K. Gottwalda
[ Prezident ČSSR ]
ZM 144Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1741968
Bronzová plaketa ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo
[ ČSAV ]
ZM 145Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1751968
Strieborná medaila Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická ]
ZM 146Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1761969
Plaketa Vysokej školy strojnej a elektrotechnickej
[ Vysoká škola strojní a elektrotechnická v Plzni ]
ZM 147Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1781973
Medaila k 20. výročiu založenia Výskumného ústavu valivých ložísk v Brne
[ Výskumný ústav pre valivé ložiská Brno ]
ZM 148Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1801973
Rad republiky
[ Prezident ČSSR ]
ZM 149Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1811973
Zlatá medaila Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave ]
ZM 150Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1821973
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 151Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1831974
Pamätná medaila k 30. výročiu Slovenského národného povstania a oslobodenia Československa sovietskou armádou
[ ÚV KSČ, ÚV NF ČSSR ]
ZM 152Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1841975
Pamätná medaila k 100. výročiu metrickej konvencie
[ Úrad pre normalizáciu a meranie ]
ZM 153Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1861977
Plaketa k 10. výročiu Elektrotechnického ústavu v Novej Dubnici
[ Elektrotechnický výskumný ústav Nová Dubnica ]
ZM 154Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1871977
Pamätná medaila k 25-ročnici Vysokej školy technickej v Košiciach
[ Vysoká škola technická v Košiciach ]
ZM 155Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1881977
Zlatá čestná plaketa A. Stodolu za zásluhy v technických vedách
[ SAV ]
ZM 156Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1891978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 157Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1901978
Čestná medaila Fakulty elektrotechnickej Českého vysokého učení technického
[ České vysoké učení technické v Prahe - Elektrotechnická fakulta ]
ZM 158Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1911978
Zlatá plaketa ČSAV za zásluhy o vědu a lidstvo
[ ČSAV ]
ZM 159Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1921978
Pamätná medaila dekana Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej
[ Slovenská vysoká škola technická v Bratislave - Elektrotechnická fakulta ]
ZM 160Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1951980
Pamätná strieborná medaila Elektrotechnického ústavu SAV
[ Elektrotechnický ústav SAV ]
ZM 161Kneppo, Ľudovít – osobný fond, inv. č. 1961983
Zlatá čestná plaketa SAV za zásluhy o spojenie vedy s praxou
[ SAV ]
ZM 162Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 391933
Plaketa J. Škultétyho - správcu Matice slovenskej
ZM 163Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 441959
Medaila UNESCO k 100-ročnici Egyptologického inštitútu
ZM 164Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 451960
Pamätná medaila k XXV. medzinárodnému kongresu orientalistov v Moskve
ZM 165Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 461962
Strieborná plaketa ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo
[ ČSAV ]
ZM 166Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 471964
Strieborná medaila Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského ]
ZM 167Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 481965
Rad práce
[ Prezident ČSSR ]
ZM 168Bakoš, Ján – osobný fond, inv. č. 511959
Odznak k 10. výročiu Svetového mierového hnutia
ZM 169Pranda, Adam - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 711984
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 170Pranda, Adam - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 721984
Pamätná plaketa ONV v Rimavskej Sobote za spoluprácu pri zabezpečení rozvoja okresu Rimavská Sobota
[ Okresný národný výbor v Rimavskej sobote ]
ZM 171Šiška, Karol – osobný fond, inv. č. 5211973
Medaila Mikuláša Kopernika
[ Poľská akadémia vied ]
ZM 172Šiška, Karol – osobný fond, inv. č. 5231975
Plaketa II. medzinárodného patofyziologického kongresu v Prahe
ZM 173Šiška, Karol – osobný fond, inv. č. 5251979
Pamätná plaketa Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k 60. výročiu univerzity
[ Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta ]
ZM 174Šiška, Karol – osobný fond, inv. č. 5271986
Zlatá pamätná medaila Lekárskej fakulty Univerzity J. E. Purkyně
[ Univerzita J. E. Purkyně v Brne - Lekárska fakulta ]
ZM 175Šiška, Karol – osobný fond, inv. č. 529
Zlatá medaila Univerzity F. Palackého v Olomouci
[ Univerzita Palackého v Olomouci ]
ZM 176Šiška, Karol – osobný fond, inv. č. 530
Zlatá medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine
[ Univerzita Komenského - Lekárska Fakulta v Martine ]
ZM 177aŠiška, Karol – osobný fond, inv. č. 531
Pamätná plaketa Moskvy (kolekcia 4 ks)
ZM 177bŠiška, Karol – osobný fond, inv. č. 531
Pamätná plaketa Moskvy (kolekcia 4 ks)
ZM 177cŠiška, Karol – osobný fond, inv. č. 531
Pamätná plaketa Moskvy (kolekcia 4 ks)
ZM 177dŠiška, Karol – osobný fond, inv. č. 531
Pamätná plaketa Moskvy (kolekcia 4 ks)
ZM 178Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1028b1969
Plaketa Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně
ZM 179Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10341972
Pamätná medaila ONV v Prešove pri príležitosti 250. výročia prvej variolizácie a v rámci Reimanových dní
[ Okresný národný výbor v Prešove ]
ZM 180Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1048a1978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 181Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10571983
Medaila Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové
[ Karlova univerzita - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové ]
ZM 182Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10691993
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 183Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5211969
Medaila za zásluhy o výstavbu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 184Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5231973
Pamätná medaila k 25-ročnici Technického múzea v Košiciach
ZM 185Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5251974
Vyznamenanie Vsesojuznovo obščestvoznania za aktivnuju rabotu
ZM 186Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5261974
Pamätná plaketa k 30. výročiu založenia Nového slova
ZM 187Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5271975
Pamätná plaketa k 30. výročiu oslobodenia Terezína
[ Pamätník Terezín ]
ZM 188Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5291977
Plaketa Trenčianskeho múzea v Trenčíne
[ Trenčianske múzeum v Trenčíne ]
ZM 189Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5301977
Pamätná medaila Múzea SNP v Banskej Bystrici za dlhoročnú obetavú prácu v prospech múzea
[ Múzeum SNP v Banskej Bystrici ]
ZM 190Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5321978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 191Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5331978
Čestná zlatá medaila Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 192Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5371980
Zaslúžilý bojovník proti fašizmu
[ Československý zväz protifašistických bojovníkov ]
ZM 193Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5381981
Plaketa k 600. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov
ZM 194Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5391982
Medaila Klementa Gottwalda
ZM 195Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5401982
Pamätná medaila Poľnohospodárskeho múzea v Nitre za pomoc a spoluprácu pri rozvoji poľnohospodárskeho múzejníctva na Slovensku
ZM 196Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5411983
Medaila za obetavú prácu za socializmus
ZM 197Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5421984
Pamätná medaila ÚV KSČ a ÚV Národného frontu ČSSR k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou
ZM 198Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5431984
Pamätná medaila M. Bela za zásluhy o rozvoj historických vied
ZM 199Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5491988
Pamätná medaila ČSAV k 200. výročiu narodenia J. E. Purkyně
[ ČSAV ]
ZM 200Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5501988
Pamätná medaila MV KSS v Bratislave
[ Mestský výbor KSS v Bratislave ]
ZM 201Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5511989
Plaketa k 35. výročiu jednotného archívnictva v ČSSR
[ Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR - Odbor archívnictva ]
ZM 202Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 552
Plaketa Jednoty slovenských matematikov a fyzikov
ZM 203Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 553
Plaketa Banskej Bystrice - mesta SNP
ZM 204Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 5541969
Pamätná medaila Akadémie vied Ukrajinskej SSR k 50. výročiu
ZM 205Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 555
Zaslúžilý učiteľ
ZM 206Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 556
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce
ZM 207Kropilák, Miroslav – osobný fond, inv. č. 557
Strieborný odznak Brigády socialistickej práce
ZM 208Hanzlík, Ján – osobný fond, inv. č. 451978
Strieborná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 209Hanzlík, Ján – osobný fond, inv. č. 461985
Strieborná čestná plaketa D. Štúra za zásluhy v prírodných vedách
[ SAV ]
ZM 210Hanzlík, Ján – osobný fond, inv. č. 47
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce
ZM 211Hanzlík, Ján – osobný fond, inv. č. 47
Strieborný odznak Brigády socialistickej práce
ZM 212Hanzlík, Ján – osobný fond, inv. č. 491978
Odznak účastníka pochodu mesta Myjava na 50 km
ZM 213Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10371973
Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách
[ SAV ]
ZM 214Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10601983
Pamätná medaila Katedry farmácie Krakovskej univerzity
[ Krakovská univerzita - Katedra farmácie ]
ZM 215Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10701993
Plaketa IX. Maďarského farmaceutického kongresu
ZM 216Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10731996, 1998
Medaila Jána Webera
[ Slovenská farmaceutická spoločnosť ]
ZM 217Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 1077
Zbierka príležitostných odznakov
ZM 218Krippel, Eduard – osobný fond, inv. č. 3231992
Medaila mesta Malacky
[ Primátor mesta Malacky ]
ZM 219Krippel, Eduard – osobný fond, inv. č. 3231992
Medaila mesta Malacky
ZM 220Krippel, Eduard – osobný fond, inv. č. 3231992
Odznak k 65. výročiu založenia Gymnázia rádu sv. Františka v Malackách
ZM 221Krippel, Eduard – osobný fond, inv. č. 325
Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj mesta Malacky
ZM 222Krippel, Eduard – osobný fond, inv. č. 324
Medaila Ľ. Holubyho
[ Slovenská botanická spoločnosť pri SAV ]
ZM 223SAV, konzervačný exemplár
Pamätná medaila E. A. Cernana
ZM 224Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3211979
Pamätná Križkova medaila za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva
[ Minister vnútra SSR ]
ZM 225Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3221979
Pamätná plaketa Laugaricio Trenčín
[ Mestský národný výbor v Trenčíne ]
ZM 226Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3251980
Slovania v Bratislave
ZM 227Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3261980
550. výročie udelenia mincových privilégií Bratislave 1980
[ Mestské múzeum v Bratislave ]
ZM 228Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3281982
Pamätná medaila k 570. výročiu slobodného kráľovského mesta Trenčín
[ Trenčianske múzeum v Trenčíne ]
ZM 229Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3291983
Plaketa XXII. medzinárodnej konferencie archívov za okrúhlym stolom v Bratislave
ZM 230Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3301986
Pamätná medaila Karola Brančíka
[ Trenčianske múzeum v Trenčíne ]
ZM 231Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3321989
Plaketa k 35. výročiu jednotnej organizácie archívnictva v ČSSR
[ Ministerstvo vnútra a životného prostredia SSR - Odbor archívnictva ]
ZM 232Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3341990
Zlatá medaila Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave ]
ZM 233Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3371998
Medaila k 650. výročiu Karlovej Univerzity v Prahe
[ Karlova univerzita v Prahe ]
ZM 234Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3381999
Pamätná medaila k 80. výročiu Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave ]
ZM 235Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3391999
Sasinkova medaila k 45. výročiu prvej právnej úpravy archívnictva
[ Ministerstvo vnútra SR ]
ZM 236Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 347
Strieborná medaila za zásluhy o Filozofickú fakultu Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta ]
ZM 237Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 348
Veľkomoravský kríž - kópia
ZM 238Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3271980
Imitácia pečate k 50. narodeninám
ZM 239Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 41961
Pamätná medaila Vysokej školy ekonomickej
[ Vysoká škola ekonomická v Bratislave ]
ZM 240Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 51975
Medaila Vysokej školy ekonomickej za záslužnú prácu pre rozvoj školy
[ Vysoká škola ekonomická ]
ZM 241Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 61975
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 242Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 71975
Strieborná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 243Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 81981
Jubilejná medaila Vysokej školy ekonomickej
[ Vysoká škola ekonomická v Bratislave ]
ZM 244Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 9
Plaketa Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej
[ Vysoká škola ekonomická - Národohospodárska fakulta ]
ZM 245Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 10
Medaila Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky k 20 ročnej spolupráci s ČSAV
ZM 246Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 11
Strieborný odznak Brigády socialistickej práce
ZM 247Heretik, Štefan – osobný fond, inv. č. 12
Ruský strieborný odznak vynikajúceho pracovníka
ZM 248Jurko, Anton – osobný fond, inv. č. 91980
Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta ]
ZM 249Jurko, Anton – osobný fond, inv. č. 101984
Plaketa Ústavu experimentálnej biológie a ekológie SAV k životnému jubileu
[ Ústav experimentálnej biológie a ekológie SAV ]
ZM 250Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1401970
Bronzová medaila z medzinárodnej výstavy umeleckej fotografie v Budapešti
ZM 251Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1411971
Medaila časopisu Krásy slovenska
ZM 252Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1431978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 253Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1441978
Medaila Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea
ZM 254Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1451978
Pamätná medaila vydavateľstva Osveta za priazeň, podporu a spoluprácu
[ Vydavateľstvo OSVETA v Martine ]
ZM 255Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1461979
Pamätná medaila k 25. výročiu Západoslovenského múzea v Trnave
ZM 256Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1471983
Medaila Ústredného výboru Slovenského zväzu žien
ZM 257Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1481986
Medaila ÚĽUV-u
[ ÚĽUV ]
ZM 258Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1501988
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 259Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1511988
Medaila a čestný titul Zaslúžilý pracovník kultúry
ZM 260Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1521988
Zlatý odznak Zväzu slovenskćh fotografov
[ Zväz slovenských fotografov ]
ZM 261Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1531988
Pamätná medaila vydavateľstva Osveta
[ Vydavateľstvo OSVETA v Martine ]
ZM 262Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1541990
Pamätná medaila k 90. výročiu Banského múzea
ZM 263Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3412000
Pamätná medaila Východoslovenského múzea v Košiciach k životnému jubileu
ZM 264Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3422001
Pamätná medaila k 80. výročiu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta ]
ZM 265Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3432002
Pamätná medaila za záchranu Pustého hradu a prebúdzanie národného povedomia
[ Mesto Zvolen, Matica slovenská ]
ZM 266Novák, Jozef – osobný fond, inv. č. 3462005
Pamätná minca - 9. archívne dni v Košiciach
ZM 267Kopčan, Vojtech – osobný fond, inv. č. 1891981
Medaila k 600. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov
ZM 268Šimkovič, Alexander – osobný fond, inv. č. 2361989
Strieborná čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 269Šimkovič, Alexander – osobný fond, inv. č. 2371994
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 270
Medaila SAV za podporu vedy
[ SAV ]
ZM 271
Medaila SAV za podporu vedy
[ SAV ]
ZM 272
Medaila SAV za podporu vedy
[ SAV ]
ZM 2731990
Pamätná medaila k 240. výročiu J. Fándlyho
[ Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave ]
ZM 274Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 8911958
Plaketa k 600-ročnici Karlových Varov
ZM 275Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 8941969
Zlatá medaila Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského ]
ZM 276Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 8971969
Medaila J. E. Purkyně
[ Prezident ČSSR ]
ZM 277Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 8991974
Zlatá čestná plaketa J. Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách
[ SAV ]
ZM 278Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9001974
Zlatá pamätná plaketa Slovenskej lekárskej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 279Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9011974
Zlatá medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta ]
ZM 280Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9021975
Pamätná medaila J. B. Guotha
[ Ministerstvo zdravotníctva SSR ]
ZM 281Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9031976
Cena Ministra zdravotníctva SSR za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva
[ Minister zdravotníctva SSR ]
ZM 282Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9071978
Medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 283Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9091979
Pamätná plaketa Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k 60. výročiu univerzity
[ Univerzita Komenského - Lekárska fakulta ]
ZM 284Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9111979
Strieborná medaila SAV
[ SAV ]
ZM 285Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9141981
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce
ZM 286Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9171983
Pamätná medaila k 150. výročiu Společnosti lékařsko-slowanskej w Pešti za zásluhy o rozvoj Slovenskej lekárskej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 287Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9191984
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 288Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9201984
Medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského - Lekárska fakulta ]
ZM 289Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9211987
Pamätná medaila k 200. výročiu narodenia J. E. Purkyně
[ ČSAV ]
ZM 290Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9221989
Čestná medaila Fakultnej nemocnice v Bratislave
[ Fakultná nemocnica Bratislava ]
ZM 291Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9231989
Zlatá medaila za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 292Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9241989
Pamätná medaila k 150. výročiu Společnosti lékařsko-slowanskej w Pešti za budovanie Slovenskej neurologickej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 293Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9251989
Zlatá čestná plaketa SAV za zásluhy o spojenie vedy s praxou
[ SAV ]
ZM 294Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9261994
Pamätná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti k 150. výročiu Společnosti lékařsko-slowanskej w Pešti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 295Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9291999
Pamätná medaila Univerzity Komenského za mimoriadné zásluhy o moderný rozvoj UK
[ Univerzita Komenského ]
ZM 296Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9301999
Strieborná Hynkova medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského - Lekárska fakulta ]
ZM 297Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9311999
Medaila L. Dérera za celoživotnú prácu
[ Minister zdravotníctva SR ]
ZM 298Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9321999
Strieborná medaila SAV
[ SAV ]
ZM 299Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9332004
Zlatá Hynkova medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského - Lekárska fakulta ]
ZM 300Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9351947
Odznak Medzinárodnej konferencie lekárov v Londýne 1947
ZM 301Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9361949
Odznak IV. medzinárodného kongresu neurológov Paris 1949
ZM 302Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9371954
Odznak III. celoštátnej konferencie Brno 1954
ZM 303Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9381956
Odznak I. medzinárodného kongresu infekčnej patológie v Lyone
ZM 304Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9391957
Odznak I. medzinárodného kongresu neurologických vied v Bruseli 1957
ZM 305Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9401961
Odznak VII. medzinárodného neurologického kongresu v Ríme 1961
ZM 306Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9411966
Odznak XVIII. medzinárodného psychologického kongresu v Moskve 1966
ZM 307Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9421966
Odznak IV. maďarskej konferencie pre terapiu a farmakologický výskum v Budapešti 1966
ZM 308Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9431969
Odznak IX. medzinárodného neurologického kongresu v New Yorku 1969
ZM 309Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9441973
Odznak X. medzinárodného neurologického kongresu v Barcelone 1973
ZM 310Černáček, Jozef – osobný fond, inv. č. 9451977
Odznak XI. svetového neurologického kongresu v Amsterdame 1977
ZM 311SAV, konzervačný exemplár
Diplom SAV za podporu vedy
[ SAV ]
ZM 312Roško, Róbert – osobný fond, inv. č. 4311975
Čestný odznak Zväzu československo-sovietského priateľstva
[ Zväz československo-sovietskeho priateľstva ]
ZM 313Roško, Róbert – osobný fond, inv. č. 4321977
Strieborná medaila za socialistickú výchovu
[ Socialisticky zväz mládeže - Slovenský ústredný výbor ]
ZM 314Roško, Róbert – osobný fond, inv. č. 4331978
Strieborná pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 315Roško, Róbert – osobný fond, inv. č. 4341982
Medaila Zbory pre občianské záležitosti
[ Zbory pre občianske záležitosti ]
ZM 316Roško, Róbert – osobný fond, inv. č. 435
Odznak Brigády socialistickej práce
ZM 317Mésároš, Július – osobný fond, inv. č. 4221993
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 318Červeňanská, Ňuta – osobný fond, inv. č. 2231972
Pamätná medaila k 250. výročiu prvej variolizácie v kontinentálnej Európe
[ Okresný národný výbor v Prešove ]
ZM 319Červeňanská, Ňuta – osobný fond, inv. č. 2251975
Pamätná medaila J. B. Guotha k 30. výročiu oslobodenia Československa
[ Ministerstvo zdravotníctva SSR ]
ZM 320Červeňanská, Ňuta – osobný fond, inv. č. 2271979
Medaila za vinikajúcu prácu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 321Červeňanská, Ňuta – osobný fond, inv. č. 2291988
Pamätná medaila I. Stodolu za zásluhy o zdravotnú výchovu
[ Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí SSR ]
ZM 322Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7581956
Medaila J. E. Purkyně
[ Prezident ČSSR ]
ZM 323Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7611965
Za zásluhy o výstavbu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 324Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7631965
Čestné občianstvo Bytče
[ Mestský národný výbor v Bytči ]
ZM 325Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7661968
Rad práce
[ Prezident ČSSR ]
ZM 326Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7681970
Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách
[ SAV ]
ZM 327Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7711971
Plaketa profesora N. N. Priorova
ZM 328Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7741973
Cena J. E. Purkyně za rok 1973
[ Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně ]
ZM 329Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 786a
Medaila Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně
[ Československá lekárska spoločnosť J. E. Purkyně ]
ZM 330Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7781975
Strieborná medaila SAV
[ SAV ]
ZM 331Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 7811976
Medaila Ministerstva zdravotníctva SSR za zásluhy o rozvoj socialistického zdravotníctva
[ Minister zdravotníctva SSR ]
ZM 332Červeňanský, Ján – osobný fond, inv. č. 786
Medaila J. E. Purkyně za zásluhy o zdravie ľudu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 333Barnovský, Michal – osobný fond, inv. č. 1081997
Zlatá Čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
[ SAV ]
ZM 334Barnovský, Michal – osobný fond, inv. č. 1091998
Medaila Cyrila a Metoda za zušľachťovanie slovenského písomníctva
[ Národné literárne centrum ]
ZM 335Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2021976
Plaketa Ústavu technickej kybernetiky SAV za dosiahnuté výsledky
[ Ústav technickej kybernetiky SAV ]
ZM 336Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2031978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 337Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2041981
Plaketa Ústavu technickej kybernetiky SAV k 25. výročiu založenia
[ Ústav technickej kybernetiky SAV ]
ZM 338Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2051987
Pamätná medaila k 25-ročnici Vysokej školy technickej v Košiciach
[ Vysoká škola technická v Košiciach ]
ZM 339Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2061987
Strieborná čestná plaketa A. Stodolu za zásluhy v technických vedách
[ SAV ]
ZM 340Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2071993
Zlatá medaila Technickej univerzity
[ Technická univerzita v Košiciach ]
ZM 341Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2091994
Pamätná medaila k 75. výročiu Iva Minnesmedalj
[ IVA ? ]
ZM 342Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2101994
Strieborná medaila Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
[ Technická univerzita v Košiciach - Elektrotechnická fakulta ]
ZM 343Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2111995
Plaketa IMEKO TC17
ZM 344Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2121997
Pamätná medaila Technickej univerzity v Košiciach
[ Technická univerzita v Košiciach ]
ZM 345Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2141999
Strieborná pamätná medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
[ Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky ]
ZM 346Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2162001
Pamätná medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
[ Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechniky a informatiky ]
ZM 347Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2202002
Strieborná medaila Technickej univerzity v Košiciach
[ Technická univerzita v Košiciach ]
ZM 348Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2222003
Pamätná plaketa SAV
[ SAV ]
ZM 349Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2242004
Pamätná plaketa Katedry automatizácie a merania Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
[ Slovenská technická univerzita v Bratislave - Strojnícka fakulta - Katedra automatizácie a merania ]
ZM 350Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2252005
Strieborná plaketa podpredsedu vlády SR
[ Podpredseda vlády SR Pál Csáky ]
ZM 351Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2272007
Medaila Slovenskej technickej univerzity
[ Slovenská technická univerzita v Bratislave ]
ZM 352Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2282007
Medaila maďarskej Fuzzyho spoločnosti
[ Maďarská Fuzzyho spoločnosť ]
ZM 353Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2292008
Jedlíkova cena
[ Obecné zastupiteľstvo v Zemnom a Spoločnosť Ányosa Jedlika v Zemnom ]
ZM 354Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 230
Odznaky Úderník
ZM 355Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 231
Medaila z futbalu
ZM 356Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 2081992
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 357Frankovič, Baltazár – osobný fond, inv. č. 232
Medaila Perifereia Anatolikés Makedonias Thrakés
ZM 358Markovič, Oskar – osobný fond, inv. č. 166
Odznak Rotary international
[ Rotary International ]
ZM 359Markovič, Oskar – osobný fond, inv. č. 1541987
Strieborná čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách
[ SAV ]
ZM 360Markovič, Oskar – osobný fond, inv. č. 1551991
Zlatá čestná plaketa Dionýza Štúra za zásluhy v prírodných vedách
[ SAV ]
ZM 361Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10391973
Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj ZVÄZARMu SSR
[ Zväz pre spoluprácu s armádou SSR ]
ZM 362Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10471977
Zlatá medaila Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského - Farmaceutická fakulta ]
ZM 363Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10721997
Pamätná medaila k 45. výročiu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského - Farmaceutická fakulta ]
ZM 364Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10611984
Medaila Facultad de farmacia Salamanca
ZM 365Zathurecký, Ladislav – osobný fond, inv. č. 10611984
Medaila Facultad de farmacia Salamanca
ZM 366Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 24791963
Odznak Vzorný pracovík civilnej obrany
[ Ministerstvo vnútra - Štáb civilnej obrany štátu ]
ZM 367Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 24801968
Pamätná plaketa ÚV Národného frontu k 50. výročiu ČSR
[ Ústredný výbor Národného frontu ]
ZM 368Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 24811981
Pamätná medaila Faculté de médecine et de pharmacie Clermont-Ferrand
ZM 369Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 24821983
Strieborná medaila Hermanna Thomsa za zásluhy o rozvoj biofarmácie v Európe
[ Nemecká farmaceutická spoločnosť ]
ZM 370Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 2485
Odznak za brannú výchovu
[ Zväz pre spoluprácu s armádou ]
ZM 371Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 2484
Medaila V. J. Žuffu
[ Slovenská farmaceutická spoločnosť ]
ZM 372Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 2486
Plaketa MNV Vysoké Tatry
[ Mestský národný výbor Vysoké Tatry ]
ZM 373Zathurecký, Ladislav - dodatok k osobnému fondu, inv. č. 24831983
Zlatá medaila SAV
[ SAV ]
ZM 374Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6511973
Plaketa 20 rokov práce na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV
[ Ústav experimentálnej endokrinológie SAV ]
ZM 375Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6551975
Pamätná plaketa II. medzinárodného patofyziologického kongresu v Prahe
ZM 376Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6561978
Čestná strieborná pamätná medaila Společný let SSSR - ČSSR
[ ČSAV ]
ZM 377Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6571978
Zlatá čestná plaketa J. Jesenia za zásluhy v lekárskych vedách
[ SAV ]
ZM 378Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6581978
Štátna cena K. Gottwalda
[ Prezident ČSSR ]
ZM 379Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6601980
Strieborná plaketa Slovenskej lekárskej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 380Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6611980
Za zásluhy o výstavbu
[ Prezident ČSSR ]
ZM 381Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6621980
Strieborná medaila Lekárskej fakulty Univerzity Komenského
[ Univerzita Komenského v Bratislave - Lekárska fakulta ]
ZM 382Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6631980
Pamätná medaila OÚNZ v Prešove
[ Okresný úrad národného zdravia v Prešove ]
ZM 383Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6641980
Medaila J. A. Gagarina
[ Federácia kozmonautistiky ZSSR ]
ZM 384Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6651980
Pamätná plaketa Akadémie lekárskych vied ZSSR
ZM 385Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6661980
Pamätná plaketa INTERMOZG IV
ZM 386Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6671980
Pamätná plaketa 28. fyziologického kongresu v Budapešti
ZM 387Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6681980
Bronzový odznak Brigády socialistickej práce
ZM 388Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6701981
Odznak Pobediteľ sorevnovania INTERKOZMOS
ZM 389Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6741985
Pamätná medaila ÚV KSČ k 40. výročiu oslobodenia ČSR
ZM 390Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6751986
Strieborný odznak Brigády socialistickej práce
ZM 391Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6761987
Zlatý odznak Brigády socialistickej práce
ZM 392Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6771987
Plaketa Ústavu epidemiológie a mikrobiológie N. F. Galameja AV ZSSR
ZM 393Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6781987
Zlatá pamätná medaila ČSAV za zásluhy o rozvoj kozmického výskumu v programe INTERKOZMOS
[ ČSAV ]
ZM 394Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6791987
Pamätná plaketa Československej lekárskej spoločnosti 200 rokov narodenia J. E. Purkyně
ZM 395Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6801987
Pamätná plaketa Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
[ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Lekárska fakulta ]
ZM 396Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6811978
Pamätná medaila k 25-ročnici SAV
[ SAV ]
ZM 397Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6821988
Pamätná plaketa 25 rokov Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV
[ Ústav experimentálnej endokrinológie SAV ]
ZM 398Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6831989
Čestný odznak Zväzu československo-sovietského priateľstva II. stupňa
[ Zväz československo-sovietskeho priateľstva ]
ZM 399Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6851990
Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 400Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6861991
Pamätná medaila zakladajúceho kongresu Medzinárodnej patofyziologickej spoločnosti
ZM 401Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6871991
Plaketa Weizmann institute of sciences
ZM 402Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6881992
U.S. Army materiel command, San Antonio
ZM 403Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6891992
Pamätná plaketa Int. Gravitation. Physiology, US.
ZM 404Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6901992
Plaketa J. A. Komenského
ZM 405Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6932000
Pamätná medaila k 150. výročiu Společnosti lékařsko-slowanskej w Pešti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 406Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6942003
Pamätná plaketa SAV
[ SAV ]
ZM 407Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6952004
Pamätná plaketa 50 rokov kozmických letov
ZM 408Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 6972005
Strieborná medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti
[ Slovenská lekárska spoločnosť ]
ZM 409Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 700
Pamätná plaketa Akadémie vied NDR
ZM 410Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 701
Odznak Zvezdnyj gorodok
ZM 411Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 702
Odznak zvezdnyj
ZM 412Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 703
Odznak CPK
ZM 413Macho, Ladislav – osobný fond, inv. č. 704
Pamätná plaketa J. E. Purkyně
ZM 414Pišút, Ivan – osobný fond, inv. č. 2231985
Medaila Mestského národného výboru v Jure pri Bratislave
[ Mestský národný výbor v Jure pri Bratislave ]
ZM 415Pišút, Ivan – osobný fond, inv. č. 2241985
Pamätná medaila Slovenského národného múzea
[ Slovenské národné múzeum ]
ZM 417Holčík, Juraj – osobný fond, inv. č. 6391982
Pamätná medaila Laboratória rybárstva a hydrobiológie v Bratislave k 50. výročiu založenia pracoviska.
[ Laboratórium rybárstva a hydrobiológie v Bratislave ]
ZM 418Holčík, Juraj – osobný fond, inv. č. 6431984
Medaila Ústredného výboru Slovenského rybárskeho zväzu Za mimoriadnu a obetavú prácu v rybárstve.
[ Slovenský rybársky zväz ]
ZM 419Holčík, Juraj – osobný fond, inv. č. 6481994
Strieborná čestná plaketa SAV Za zásluhy v biologických vedách.
[ SAV ]
ZM 420Holčík, Juraj – osobný fond, inv. č. 6511998
Čestná odborová medaila G. J. Mendela Za zásluhy v biologických vedách udelená ČSAV.
[ ČSAV ]
ZM 421Holčík, Juraj – osobný fond, inv. č. 6521999
Pamätná medaila Slovenského národného múzea za dlhoročnú spoluprácu.
[ Slovenské národné múzeum ]
ZM 422Holčík, Juraj – osobný fond, inv. č. 6532004
Strieborná pamätná medaila Prof. RNDr. O. Ferianca, DrSc. za dlhoročný rozvoj zoológie na Slovensku.
ZM 423Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 1891967
Za zásluhy o výstavbu.
[ Prezident ČSSR ]
ZM 424Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 1901968
Rad práce
[ Prezident ČSSR ]
ZM 425Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 1921982
Zlatá medaila SAV.
[ SAV ]
ZM 426Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 1931987
Zlatá plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo.
[ ČSAV ]
ZM 427Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 1941987
Čestný odznak vojenského pilota.
ZM 428Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 1951988
Medaila J. A. Komenského.
ZM 429Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 196s.d.
Strieborná plaketa ČSAV Za zásluhy o vědu a lidstvo.
[ ČSAV ]
ZM 430Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 197s.d.
Plaketa Ústredného výboru Svazu Československo-sovětskeho přátelství Za zásluhy o československo-sovětské přátelství.
[ Zväz Československo-sovietskeho priateľstva ]
ZM 431Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 198s.d.
Rad víťazného februára
ZM 432Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 199s.d.
Plaketa J. A. Komenského.
ZM 433Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 200s.d.
Pamätná medaila Univerzity J. A. Komenského v Bratislave.
[ Univerzita Komenského v Bratislave ]
ZM 434Filkorn, Vojtech – dodatok k osobnému fondu, inv. č. 201s.d.
Medaila Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky.
[ Akadémia vied Nemeckej demokratickej republiky. ]
ZM 435SAV, konzervačný exemplár2013
Strieborná plaketa k 60. výročiu vzniku SAV
[ SAV ]
ZM 436SAV, konzervačný exemplár2013
Zlatá plaketa k 60. výročiu vzniku SAV
[ SAV ]
ZM 437Plicková, Ester – osobný fond, inv. č. 1562005
Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica.
[ Mesto Banská Štiavnica ]
ZM 438Hubka, Michal – osobný fond, inv. č. 2071936
Medaila mesta Bratislava – ženijnému pluku na pamäť venovania zástavy.
[ Mesto Bratislava ]
ZM 439Hubka, Michal – osobný fond, inv. č. 2081940
Plaketa z 1. Medzifakultných závodov za III. miesto vo vrhu guľou.
ZM 440Hubka, Michal – osobný fond, inv. č. 2091941
Plaketa z 2. Medzifakultných závodov za vrh guľou.
ZM 441Hubka, Michal – osobný fond, inv. č. 2141977
Pamätná medaila Gymnázia Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku pri príležitosti osláv 50. výročia.
[ Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku ]
ZM 442Hubka, Michal – osobný fond, inv. č. 2151980
Pamätná plaketa mesta Kežmarok.
[ Mesto Kežmarok ]