Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Šiška, Karol
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

515III C196127
Návrh na udelenie Radu práce (realizovaný).
516III C196627
Pozdravný list z chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty v Belehrade pri príležitosti jej založenia.
517III C197027
Uznanie za zásluhy o rozvoj Vysokych Tatier z príležitosti 25. výročia ich oslobodenia sovietskou armádou.
518III C197127
Čestný titul Hrdina socialistickej práce s právom nosiť zlatú hviezdu.
519III C197327
Cena Slovenskej chirurgickej spoločnosti 1972 za pôvodnú vedeckú prácu v odbore chirurgia (V. Holec – K. Šiška – Š. Hoja – I. Gabauer – J. Styk – A. Sventeková – D. Pancza: „Inhibition der Kininliberation bei lang dauernder Perfusion“).
520III C197327
Diplom k udeleniu medaily Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach za zásluhy o budovanie a rozvoj fakulty.
521III C197327
Diplom a medaila M. Kopernika udelená prezídiom Poľskej akadémie vied. Zbierka medailí č. 171 ]
522III C197427
Cena Slovenskej chirurgickej spoločnosti 1974 kolektívu autorov za pôvodné vedecké práce v odbore chirurgia (V. Holec – K. Šiška – V. Rudolf – I. Gabauer – J. Styk – A. Sventeková: „Einfluß von Trasytol auf die kongestive Schock-Lunge bei langdauernder Pafusion“ a V. Holec – K. Šiška – J. Slezák – L. Butyková – I. Gabauer – J. Styk: „Zur Vermeidung der Leberschädigung bei prolongierter extrakorporaler Zirkulation im Tierexperiment“).
523III C197527
Plaketa II. medzinárodného patofyziologického kongresu v Prahe. Zbierka medailí č. 172 ]
524III C197627
Čestné uznanie Závodného výboru ROH kliník v Bratislave za 25-ročnú svedomitú a obetavú prácu.
525III C197927
Pamätná plaketa Lekárskej fakulty UK v Bratislave k 60. výročiu univerzity. Zbierka medailí č. 173 ]
526III C198627
Pamätný diplom pri príležitosti 60. výročia založenia Lekárskej fakulty UK v Bratislave.
527III C198627
Diplom a zlatá pamätná medaila Lekárskej fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brne. Zbierka medailí č. 174 ]
528III C198627
Oznámenie prezídia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně o udelení Purkyňovej ceny za celoživotné dielo.
529III Cs.d.27
Diplom a zlatá medaila Univerzity Palackého v Olomouci. Zbierka medailí č. 175 ]
530III Cs.d.27
Zlatá medaila Lekárskej fakulty UK v Martine. Zbierka medailí č. 176 ]
531III Cs.d.27
Suvenír z Moskvy – kolekcia 4 plakiet s vyobrazením Ostankina, Pokrovského chrámu, Paláca A. Kirilova a Moskovskej univerzity. [ Zbierka medailí č. 177 a-d ]