Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Šiška, Karol
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

160I A519555
O činnosti kardiochirurgického strediska v Bratislave.
161I A519645
Poranenia srdca – prednáška v chirurgickej sekcii Československej lekárskej spoločnosti v Prahe.
162I A519665
Uslovi korekcije pectus excavatum – A – prednesené v Sarajeve.
163I A519675
Transplatácia srdca a jej perspektívy.
164I A519735
Problematika chirurgie mitrálnej stenózy – prednáška k 50-nám MUDr. O. Kunu.
165I A519745
„Unsere Ansicht zu der Behandlung der Mitralstenoze“ – prednesené v Smoleniciach.
166I A519775
„Aktuálne otázky transplantácie“ – prednesené na zasadnutí vedeckého kológia.
167I A519775
„Nový spôsob intraartikulárnej artrodézy členka“ – prednesené na zasadnutí Ortopedickej spoločnosti LF.
168I A519785
„Vplyv katecholamínov na prietok krvi cez splanchnické cievy“ – prednesené na 41. Fyziologických dňoch.
169I A519865
„Zásluhy J. E. Purkyně o chirurgiu“ – prednesené v rodisku J. E. Purkyně v Libochoviciach.
170I A5s.d., po 19695
Náhrada orgánov.
171I A5s.d., po 19715
Hrudná gerontochirurgia.
172I A5s.d.5
Kolonbozo szívkonzerválási módsyerekkel való tapasztalataink.
173I A5s.d.5
Prínos výskumu SAV v oblasti mimotelového obehu.
174I A5s.d.5
Die Arbeitsfähigkeit der Patienten nach offener Komissurotomie.
175I A5s.d.5
Intraartikuläre Arthrodese des Sprunggelenks.
176I A5s.d.5
Anatomické a fyzioligické podmienky chirurgickej nápravy deformít hrudníka.
177I A5s.d.5
Bioenergetischer Zustandt des Herzmuskels während der Herztätigkeit.
178I A5s.d.5
Poznámky k chirurgickej liečbe mitrálnej stenózy.
179I A5s.d.5
Diagnostika a operatívna liečba karcinomov pľúc.