Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Šiška, Karol
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

510III B1962–198426
Životopisy a dotazníky: životopis K. Šišku, riaditeľa Masarykovho sanatória ÚNP vo Vyšných Hágoch; životopis člena korešpondenta SAV; prednostu II. chirurgickej kliniky Lekárskej fakulty UK; životopis akademika K. Šišku, životopisné údaje pre Encyklopédiu Slovenska.
511III B1958–198626
Správy i činnosti: Výročné správy o činnosti; správy za 5-ročnice; správy z činnosti riaditeľa pracoviska; výročné správy o činnosti člena ČSAV a SAV; správy o cestách do zahraničia za roky 1968–1974.
512III B1934–198526
Súpis publkovaných prác; zoznam publikácií; bibliografia Ústavu experimentálnej chirurgie SAV za roky 1955–1984; rozdelenie a krátka charakteristika publikácií K. Šišku r. 1986; [275 ks]
zoznam prednášok za rok 1974.
513III B1946–197126
Udelenie vedeckých a pedagogických hodností: Udelenie veniae docendi pre odbor všeobecnej a špeciálnej chirurgie a pre odbor patológie a terapie chorôb chirurgických; udelenie vedeckej hodnosti doktora lekárskych vied; schválenie za člena korešpondenta SAV; diplom o špecializácii torakochirurgie a kardiochirurgie v odbore chirurgie druhého stupňa.
514III B1949–196526
Hospodársko-finančné veci: Záznam o súdnom pojednávaní v spore Bytového podniku proti K. Šiškovi; rozhodnutie Ľudového súdu v právnej veci žalobkyne A. Lelkešovej; vozidlo odobrané K. Šiškovi za SNP.