Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Pranda, Adam – dodatok
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

69III B197921
Čestné uznanie Predsedníctva SAV, Predsedníctva OZ PŠV kolektívu vedenému PhDr. A. Prandom, CSc. za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rozvoji pracovnej iniciatívy.
70III B198221
Pamätný list Kysuckého múzea v Čadci pri príležitosti 10. výročia založenia múzea.
71III B1984
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra Za zásluhy v spoločenských vedách. [ Zbierka medailí č. 169 ]
72III B1984
Pamätná plaketa ONV v Rimavskej Sobote za spoluprácu pri zabezpečovaní rozvoja okresu. Zbierka medailí č. 170 ]