Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Novák, Jozef
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

319IIIF197122
Poďakovanie a odmena vydavateľstva Mladé letá za pozoruhodný prínos v produkcii vydavateľstva atlasom „Erby našich miest“.
320IIIF197522
Čestné uznanie Ministerstva vnútra SSR za rozvoj archívnictva v Slovenskej socialistickej republike.
321IIIF197522
Pamätná Križkova medaila a diplom za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva. Zbierka medailí č. 224 ]
322IIIF197922
Pamätná plaketa Laugaricio Trenčín, čestné uznanie a pamätný list Mestského národného výboru v Trenčíne. Zbierka medailí č. 225 ]
323IIIF197922
Čestné uznanie dekanstva Filozofickej fakulty UK za vzorné plnenie pracovných povinností a záslužnú spoločenskú aktivitu.
324IIIF198022
Návrh na udelenie bronzovej medaily UK pri príležitosti životného jubilea.
325IIIF198022
„Slovania v Bratislave“ – medailón reťaze primátora hlavného mesta SSR Bratislavy. Zbierka medailí č. 226 ]
326IIIF198022
Diplom a pamätná medaila mestského múzea v Bratislave k 550. výročiu udelenia mincových privilégií v Bratislave. Zbierka medailí č. 227 ]
327IIIF198022
Drevená imitácia pečate k 50. Zbierka medailí č. 238 ]
328IIIF198222
Diplom a pamätná medaila Trenčianskeho múzea k 570. výročiu slobodného kráľovského mesta Trenčín. Zbierka medailí č. 228 ]
329IIIF198322
Plaketa 22. medzinárodnej konferencie archívov za okrúhlym stolom v Bratislave. Zbierka medailí č. 229 ]
330IIIF198622
Diplom a pamätná medaila Karola Brančíka z Trenčianskeho múzea. Zbierka medailí č. 230 ]
331IIIF198822
Diplom vedenia Filozofickej fakulty UK a ZV ROH za dlhoročnú vzornú prácu a záslužnú spoločenskú činnosť.
332IIIF198922
Diplom a plaketa k 35. výročiu jednotnej organizácie archívnictva v Československej socialistickej republike. Zbierka medailí č. 231 ]
333IIIF1977–198922
Čestné uznania za vedenie prác SVOČ v rokoch 1977–1989.
334IIIF199023
Diplom a zlatá medaila Univerzity Komenského. Zbierka medailí č. 232 ]
335IIIF199123
Erb miestnej časti Bratislavy – Karlovej Vsi, venovaný na pamäť jeho slávnostnej inaugurácie.
336IIIF199523
Čestné občianstvo mesta Vrútky.
337IIIF199823
Diplom a medaila k 650. výročiu Karlovej univerzity v Prahe. Zbierka medailí č. 233 ]
338IIIF199923
Pamätná medaila UK k 80. výročiu založenia, s diplomom a videozáznamom z odovzdávania. [ Zbierka medailí č. 234 ]
339IIIF199923
Sasinkova medaila k 45. výročiu prvej právnej úpravy archívnictva. Zbierka medailí č. 235 ]
340IIIF200023
Uznanie a poďakovanie dekana Filozofickej fakulty UK za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu pri príležitosti 50-ročného jubilea študijného odboru archívnictvo a pomocné vedy historické.
341IIIF200023
Pamätná medaila Východoslovenského múzea v Košiciach k životnému jubileu J. Nováka. [ Zbierka medailí č. 263 ]
342IIIF200123
Pamätná medaila a diplom Filozofickej fakulty UK pri príležitosti 80. výročia činnosti fakulty. [ Zbierka medailí č. 264 ]
343IIIF200223
Pamätná medaila a diplom Za záchranu Pustého hradu a prebúdzanie národného povedomia. [ Zbierka medailí č. 265 ]
344IIIF200523
Prémia J. M. Hurbana v kategórii pôvodných slovesných biografických diel udelená Slovenskou národnou knižnicou.
345IIIF200523
Pamätný list mesta Martin za prínos k formovaniu mestských a obecných symbolov na Slovensku aj v meste Martin, za prínos vo výskume Turčianskych rodov a k 75. narodeninám.
346IIIF200523
Pamätná minca pri príležitosti 9. archívnych dní v Košiciach. [ Zbierka medailí č. 266 ]
347IIIFs.d.23
Strieborná medaila Za zásluhy o Filozofickú fakultu UK. Zbierka medailí č. 236 ]
348IIIFs.d.23
Kópia Veľkomoravského kríža. Zbierka medailí č. 237 ]