Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kropilák, Miroslav
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

520III C195423
Odmena III. stupňa Predsedníctva SAV za prácu „SNP“. Sborník prác k 10. výročiu (kolektív).
521III C196923
Medaila „Za zásluhy o výstavbu“ s diplomom. Zbierka medailí č. 183 ]
522III C197223
Čestné uznanie ÚV Socialistickej akadémie Slovenska „Za zásluhy v politicko-organizátorskej, politicko-výchovnej a vzdelávacej činnosti“.
523III C1972
Pamätná medaila k 25-ročnej činnosti Technického múzea v Košiciach. Zbierka medailí č. 184 ]
524III C197423
Cena Socialistickej akadémie SSR za pôvodnú tvorbu v oblasti literatúry faktu za dielo „Slovenské národné povstanie“.
525III C1974
Vyznamenanie Vsesojuznovo obščestvoznania „Za aktivnuju rabotu“. Zbierka medailí č. 185 ]
526III C1974
Pamätná plaketa k 30. výročiu založenia Nového slova. Zbierka medailí č. 186, diplom pri plakete ]
527III C1975
Pamätná plaketa k 30. výročiu oslobodenia Terezína. Zbierka medailí č. 187, diplom pri plakete ]
528III C197523
Návrh na udelenie Národnej ceny SSR za vedeckú monografiu „Slovenské národné povstanie“ a pozvánka na jej prevzatie.
529III C1977
Plaketa Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Zbierka medailí č. 188 ]
530III C1977
Pamätná medaila Múzea SNP v Banskej Bystrici za dlhoročnú obetavú prácu v prospech múzea. Zbierka medailí č. 189, diplom pri medaile ]
531III C197723
Návrh na udelenie štátneho vyznamenania „Rad práce“ k 60. narodeninám.
532III C1978
Pamätná medaila SAV k 25-ročnici SAV. Zbierka medailí č. 190, diplom pri medaile ]
533III C1978
Čestná zlatá plaketa Ľ. Štúra „Za zásluhy v spoločenských vedách“. [ Zbierka medailí č. 191, diplom pri medaile ]
534III C197824
Odmena Slovenského literárneho fondu za umiestnenie v súťaži k 30. výročiu Februárového víťazstva.
535III C197824
Prémia Slovenského literárneho fondu za prácu „Vlastivedný slovník obcí na Slovensku“.
536III C197824
Diplom k zlatej plakete ČSAV F. Palackého „Za zásluhy o rozvoj v spoločenských vedách“.
537III C1980
Vyznamenanie Československého zväzu protifašistických bojovníkov „Zaslúžilý bojovník proti fašizmu“. Zbierka medailí č. 192 ]
538III C1981
Plaketa k 600. výročiu privilégia pre žilinských Slovákov. Zbierka medailí č. 193 ]
539III C1982
Medaila Klementa Gottwalda. Zbierka medailí č. 194 ]
540III C1982
Pamätná medaila Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre za pomoc a spoluprácu pri rozvoji poľnohospodárskeho múzejníctva na Slovensku. Zbierka medailí č. 195 ]
541III C1983
Medaila „Za obetavú prácu pre socializmus“. Zbierka medailí č. 196 ]
542III C1985
Pamätná medaila ÚV KSČ a ÚV Národného frontu ČSSR k 40. výročiu vyvrcholenia národnooslobodzovacieho boja československého ľudu a oslobodenia našej vlasti sovietskou armádou. Zbierka medailí č. 197 ]
543III C1984
Pamätná medaila M. Bela „Za zásluhy o rozvoj historických vied“. Zbierka medailí č. 198, diplom pri medaile ]
544III C198524
Kópia diplomu k Štátnej cene K. Gottwalda za diela „Za národní osvobození, za novou republiku 1938–1945“ a „Dejiny SNP 1944“.
545III C198524
Medzinárodná cena akadémií vied socialistických krajín za vynikajúce spoločné výsledky v marxisticko-leninských vedách za prácu „II. svetová vojna“.
546III C198524
Čestné uznanie Múzea SNP v Banskej Bystrici za významnú spoluprácu.
547III C198524
Prémia Slovenského literárneho fondu za dielo „Povstanie a revolúcia“.
548III C198724
Čestné uznanie nakladateľstva Svoboda za autorskú a prekladateľskú spoluprácu na medzinárodnom kolektívnom diele „II. světová válka. Stručné dějiny“.
549III C1988
Pamätná medaila ČSAV k 200. výročiu narodenia J. Evangelistu Purkyně. Zbierka medailí č. 199 ]
550III C1988
Pamätná medaila MV KSS. Zbierka medailí č. 200, diplom pri medaile ]
550aIII C198824
Čestné uznanie MNV v Detve za aktívny podiel na monografii „Detva“.
551III C1989
Plaketa Odboru archívnictva Ministerstva vnútra a životného prostredia SSR k 35. výročiu jednotnej organizácie archívnictva v ČSSR. Zbierka medailí č. 201, diplom pri medaile ]
552III Cs.d.
Plaketa Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Zbierka medailí č. 202 ]
553III Cs.d.
Plaketa Banskej Bystrice – mesta SNP. Zbierka medailí č. 203 ]
554III Cs.d., 1969?
Pamätná medaila Akadémie vied Ukrajinskej SSR k 50. výročiu. Zbierka medailí č. 204 ]
555III Cs.d.24
Odznak Zaslúžilý učiteľ. Zbierka medailí č. 205 ]
556III Cs.d.24
Bronzový odznak BSP. Zbierka medailí č. 206 ]
557III Cs.d.24
Strieborný odznak BSP. Zbierka medailí č. 207 ]