Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Zathurecký, Ladislav
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

1019aIII C196171
Odznak účastníka celoštátneh o zjazdu Sväzarmu. Zbierka medailí č. 129 ]
1020III C196271
Čestný odznak „Za obetavú prácu“ pri výstavbe Sväzarmu. Zbierka medailí č. 133 ]
1021III C196271
Odmena Predsedníctva SAV k 9. máju za prácu „Sledovanie stability injekčných roztokov konvalatoxínu a helvetikozidu kardenolidov odvodených od strofantidínu“.
1022III C196371
Čestné uznanie OV Sväzarmu k 50-ročnému jubileu.
1023III C196371
Diplom slovenského výboru Sväzarmu za obetavú prácu v civilnej ochrane.
1024III C196371
Ďakovné uznanie Rady ObNV Bratislava-Vinohrady za aktívnu prácu v občianskom výbore.
1025III C196571
Zápis do Knihy cti Mestského výboru Sväzarmu za obetavú prácu na úseku brannej výchovy a športu.
1025aIII C196671
Odznak „15. výročí Svazarmu“. Zbierka medailí č. 135 ]
1026III C196871
Čestný člen Maďarskej farmaceutickej spoločnosti.
1027III C196971
Cena SAV za vedecko-popularizačnú a vzdelávaciu činnosť.
1028III C196971
Diplom a Čestný odznak Sväzarmu „Vzorný cvičiteľ civilnej obrany“. Zbierka medailí č. 132 ]
1028aIII C196971
Čestný odznak Zväzarmu. Zbierka medailí č. 134 ]
1028bIII C196971
Plaketa Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně. Zbierka medailí č. 178 ]
1029III C197071
Čestný člen Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.
1030III C197171
Jeseniova cena Slovenskej lekárskej spoločnosti za prácu „Untersuchungen über die Biotransformation des Helvetikosids und Konvalotoxins im Dünndarm der Ratte“.
1031III C197171
Zahraničný člen korešpondent Académie de Pharmacie, Paríž.
1031aIII C197171
Jubilejná plaketa k 20. Výročiu Zväzarmu. Zbierka medailí č. 130 ]
1032III C197271
Čestný člen Farmaceutickej spoločnosti NDR.
1033III C197271
Diplom Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.
1034III C197271
Pamätná medaila ObNV v Prešove pri príležitosti 250. výročia prvej variolizácie a v rámci r. Reimanových dní. Zbierka medailí č. 179 ]
1035III C197271
Cena SAV za prácu „Komplexný farmakologický výskum kardioglykozidov strofantidínového typu ako podklad pre ich uplatnenie v terapii srdcových ochorení“.
1036III C197371
Diplom čestného člena Poľskej farmaceutickej spoločnosti.
1037III C197371
Čestná plaketa SAV „Za zásluhy v biologických vedách“. [ Zbierka medailí č. 213 ]
1038III C197371
Návrh na prepožičanie štátneho vyznamenania „Za vynikajúcu prácu“ k 25. výročiu založenia Ústavu experimentálnej farmakológie SAV.
1039III C197371
Diplom k vyznamenaniu Zväzarmu „Za zásluhy o rozvoj Zväzarmu SSR“.
1040III C197371
Verejná pochvala veliteľa CO objektu v areáli SAV, Patrónka za mimoriadne úsilie pri školení a výcviku mu zverenej jednotky CO.
1041III C197471
Diplom čestného člena Farmaceutickej spoločnosti ZSSR.
1042III C197471
Rozhodnutie o členstve v Academie des Sciences de Rome.
1043III C197571
Návrhy na udelenie Národnej ceny SSR a Štátnej ceny SSR.
1044III C197571
Oznámenie Societé Francaise des Sciences et technique pharmaceutique o udelení členstva.
1045III C1975?71
Pamätná medaila k zoštátneniu farmaceutickej služby v Maďarsku. Zbierka medailí č. 122 ]
1046III C197671
Udelenie čestného členstva Farmaceutickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně.
1047III C197771
Diplom k zlatej medaile Farmaceutickej fakulty UK.
1047aIII C197771
Odznak BSP – bronzový. Zbierka medailí č. 127 ]
1048III C197872
Návrh Českej lekárskej spoločnosti na ocenenie prednášky L. Zathureckého ako najlepšej v druhom polroku.
1048aIII C197872
Pamätná medaila SAV k 25. výročiu jej založenia. Zbierka medailí č. 180 ]
1049III C197972
Menovanie za čestného člena Vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva SSR.
1049aIII C198072
Oznak BSP – strieborný. Zbierka medailí č. 128 ]
1049bIII C198072
Plaketa III. zjazdu Slovenskej farmaceutickej spoločnosti, Košice. Zbierka medailí č. 124 ]
1050III C198172
Cena prezídia Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně L. Zathuerckému a kolektívu za prácu „Biofarmácia a farmakokinetika“.
1051III C198172
Diplom Ministerstva zdravotníctva SSR a pamätná medaila Jonáša Bohumila Guola. Zbierka medailí č. 123 ]
1052III C198172
Čestné uznanie vydavateľstva Obzor a redakcie časopisu Farmaceutický obzor.
1053III C198172
Vyznamenanie Zväzarmu za brannú výchovu II. stupňa. Zbierka medailí č. 131 ]
1054III C198272
Návrh na udelenie striebornej medaily SAV k 70. narodeninám.
1055III C198272
Čestný člen Slovenskej lekárskej spoločnosti.
1056III C198372
Diplom a jubilejná medaila Slovenského literárneho fondu „Ad festum magnum vitae“. Zbierka medailí č. 121 ]
1057III C198372
Diplom a pamätná medaila Farmaceutickej fakulty KU v Hradci Králové. Zbierka medailí č. 181 ]
1058III C198372
Diplom Nemeckej farmaceutickej spoločnosti K. Hermann-Thoms medaile. Zbierka medailí č. 126 ]
1059III C198372
Diplom k pamätnej medaile SAV.
1060III C198372
Pamätná medaila Katedry farmácie krakovskej univerzity. Zbierka medailí č. 214 ]
1061III C198472
Oznámenie organizačného výboru II. európskeho kongresu o biofarmácii a farmakokinetike v Salamance o udelení medaily za prínos v oblasti biofarmácie a farmakokinetiky v Európe.
1062III C198472
Čestné uznanie výboru Českej farmaceutickej spoločnosti za dlhoročnú a záslužnú prácu v prospech socialistickej farmácie.
1062aIII C198472
Plaketa IV. zjazdu Slovenskej farmceutickej spoločnosti, Banská Bystrica. Zbierka medailí č. 125 ]
1063III C198472
Diplom zahraničného člena korešpondenta Real Academia de Farmacia de Barcelona.
1064III C198772
Diplom zahraničného člena korešpondenta Nemeckej farmaceutickej spoločnosti.
1065III C198972
Odmena Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR na návrh hodnotiteľskej komisie rezortnej tematickej úlohy „Štandardný gélový základ na prípravu magistraliter prípravkov pre dermatológiu“.
1066III C198972
Návrh Československej farmaceutickej spoločnosti na udelenie Host-Madsen medaily Medzinárodnej farmaceutickej federácie (FIP) L. Zathureckému.
1067III C199172
Diplom zahraničného člena korešpondenta de Real Academia de Farmacia de Madrid.
1068III C199172
Prémia výboru Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru Slovenského literárneho fondu za dielo „Biofarmácia a farmakokinetika“.
1069III C199372
Diplom a zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti. [ Zbierka medailí č. 182 ]
1070III C199372
Plaketa IX. congressus pharmaceuticus Hungaricus. Zbierka medailí č. 215 ]
1071III C199473
Čestný člen Slovenskej farmaceutickej spoločnosti.
1072III C199773
Oznámenie dekana Farmaceutickej fakulty UK o udelení pamätnej medaily k 45. výročiu založenia fakulty.
1073III C1996, 199873
Diplom o udelení Weberovej ceny a medaila. Zbierka medailí č. 216 ]
1074III C199973
Oznámenie o zaradení medzi „Významné osobnosti SAV“.
1075III C200173
Čestné členstvo in memoriam v redakčnej rade časopisu „Farmaceutický obzor“.
1076III Cs.d.73
Zoznam ocenení a vyznamenaní udelených v rokoch 1963–1991; diplomy čestného člena vedeckých spoločností.
1077III Cs.d.73
Zbierka príležitostný odznakov. [ Zbierka medailí č. 217 ]