Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Kneppo, Ľudovít
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

168III C194817
Medaila a pamätný list k 600. výročiu Karlovej univerzity. Zbierka medailí č. 139 ]
169III C196017
Čestné uznanie Slovenskej vysokej školy technickej prvého stupňa.
170III C196317
Čestné uznanie za budovanie školy a pamätná medaila k 25. výročiu založenia Slovenskej vysokej školy technickej. Zbierka medailí č. 140 ]
171III C196317
Rad práce. Zbierka medailí č. 141 ]
172III C196417
Pamätná medaila k 20. výročiu SNP. Zbierka medailí č. 142 ]
173III C196817
Štátna cena K. Gottwalda. Zbierka medailí č. 143 ]
174III C196817
Bronzová plaketa ČSAV „Zá zásluhy o vědu a lidstvo“. Zbierka medailí č. 144 ]
175III C196817
Strieborná medaila Slovenskej vysokej školy technickej. Zbierka medailí č. 145 ]
176III C1969
Plaketa Vysokej školy strojnej a elektrotechnickej. [ Zbierka medailí č. 146 ]
177III C197117
Diplom ÚV KSČ, vlády ČSSR a ÚR ROH k 50. výročiu vzniku KSČ. Zbierka medailí č. 147 ]
178III C197317
Čestné uznanie a medaila k 20. výročiu založenia Výskumného ústavu valivých ložísk v Brne. Zbierka medailí č. 147 ]
179III C197317
Čestné uznanie k 5. výročiu založenia Československého metrologického ústavu za zásluhy o jeho budovanie.
180III C197317
Rád republiky. Zbierka medailí č. 148 ]
181III C197317
Zlatá medaila Slovenskej vysokej školy technickej. [ Zbierka medailí č. 149 ]
182III C197317
Zlatá medaila SAV. [ Zbierka medailí č. 150 ]
183III C197417
Pamätná medaila k 30. výročiu SNP a oslobodenia Československa sovietskou armádou. Zbierka medailí č. 151 ]
184III C197517
Pamätná medaila pri príležitosti 100. výročia metrickej konvencie. Zbierka medailí č. 152 ]
185III C197517
Čestné uznanie ÚTK SAV k 20. výročiu svojho založenia.
186III C
Plaketa k 10. výročiu Elektrotechnického výskumného ústavu v Novej Dubnici. Zbierka medailí č. 153 ]
187III C197717
Pamätná medaila Vysokej školy technickej v Košiciach k 25. výročiu založenia. Zbierka medailí č. 154 ]
188III C197717
Zlatá čestná plaketa Aurela Stodolu „Za zásluhy v technických vedách“. Zbierka medailí č. 155 ]
189III C197817
Pamätná medaila SAV. Zbierka medailí č. 156 ]
190III C197817
Čestná medaila Elektrotechnickej fakulty Českého vysokého učení technického. Zbierka medailí č. 157 ]
191III C197817
Zlatá plaketa ČSAV „Za zásluhy o vědu a lidstvo“. Zbierka medailí č. 158 ]
192III C197817
Pamätná medaila dekana Elektrotechnickej fakulty a Slovenskej vysokej školy technickej. Zbierka medailí č. 159 ]
193III C197817
Čestné uznanie Ústavu merania a meracej techniky k 25. výročiu založenia ústavu.
194III C197817
Pozdravný list predsedu SAV k 25-ročnici SAV.
195III C198017
Pamätná strieborná medaila Elektrotechnického ústavu SAV. Zbierka medailí č. 160 ]
196III C198317
Zlatá čestná plaketa SAV „Za zásluhy o spojenie vedy s praxou“. [ Zbierka medailí č. 161 ]
197III C198317
Čestný diplom Zaslúžilého pracovníka Ústavu merania a meracej techniky SAV.