Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Pranda, Adam
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

888III D1970
100 rokov znievskeho gymnázia. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 137 ]
889III D197442
Čestné uznanie k 50. narodeninám od výboru Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV. [ 1 fol. ]
890III D197542
Uznanie za koncepčnú, organizátorskú, edičnú a vedecko-popularizačnú prácu v Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV. [ 1 fol. ]
891III D197642
Vďaka a uznanie za doterajšiu aktívnu, obetavú a záslužnú činnosť v rozvoji socialistickej vlastivedy od Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote. [ 1 fol. ]
892III D197742
Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť. [ 1 fol. ]
893III D197942
Poďakovanie za doterajšiu záslužnú prácu v rozvoji socialistickej vlastivedy a kultúry vôbec od Gemerskej vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote. [ 1 fol. ]
894III D198142
Čestné uznání u příležitosti 25. výročí trvání Ústavu lidového umění ve Strážnici za dlouholetou, angažovanou a obětavou práci v oblasti kultury. [ 1 fol. ]
895III D198242
Udelenie 2. ceny Slovenskej národopisnej spoločnosti v kategórii vedecko-organizačnej za organizáciu výskumu zátopovej oblasti Riečnica – Harvelka a operatívne publikovanie výsledkov výskumu. [ 1 fol. ]
896III D198442
Vďaka a uznanie za dlhoročnú obetavú a záslužnú prácu v rozvoji socialistickej vlastivedy od Gemerskej Vlastivednej spoločnosti v Rimavskej Sobote. [ 1 fol. ]
897III D198442
Vyslovenie vďaky za činnosť v Slovenskej národopisnej spoločnosti za organizačné a koncepčné budovanie. [ 1 fol. ]
898III D198442
Zvolenie za čestného člena Slovenskej národopisnej spoločnosti pri SAV. [ 1 fol. ]
8999III D198442
Udelenie 3. ceny Slovenskej národopisnej spoločnosti v kategórii vedecko-odborných diel (knižných) za knihu: Ignác Bizmayer, Tatran, 1984. [ 1 fol. ]
900III D198442
Zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách. [ 1 fol. ]
901III D198442
Čestné uznanie kolektívu vedenému PhDr. A. Prandom, CSc. za vynikajúce výsledky dosiahnuté v rozvoji pracovnej iniciatívy. [ 1 fol., originál + 2x kópia ]
902III D
Čestná medaila za zásluhy o rozvoj kultúry v okrese Čadca. [ 1 fol., Zbierka medailí č. 138 ]