Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Jurko, Anton
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

8IIIF19741
Čestná plaketa SAV Za zásluhy v biologických vedách (len diplom).
9IIIF19801
Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UK pri príležitosti 40. výročia založenia fakulty. [ Zbierka medailí č. 248 ]
10IIIF19841
Plaketa Ústavu experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-ekologických vied SAV k Životnému jubileu. Zbierka medailí č. 249 ]