Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Andrusov, Dimitrij
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

879III.E/1938/
Odznak Zdar Boh. Zbierka medailí č. 65 ]
183III.E1965
Vyznamenanie prezidenta ČSR za zásluhy o výstavbu – diplom a jeho kópia. Zbierka medailí č. 54 ]
881III.E196519
Strieborná medaila Univerzity Komenského. Zbierka medailí č. 55 ]
184III.E196519
Zlatá medaila Univerzity Komenského – diplom. Zbierka medailí č. 56 ]
185III.E196619
Štátna cena Klementa Gottwalda – diplom, odpis z matriky, pozvánka k vyznamenaniu + obálka, oznam o udelení, organizačné pokyny, program a jedálny lístok, návrh na udelenie ceny a zoznam príloh. Zbierka medailí č. 57 ]
186III.E196719
Strieborná plaketa ČSAV za zásluhy o vedu a lidstvo – diplom. Zbierka medailí č. 53 ]
187III.E196919
Medaila Cyrila Purkyně za zásluhy o Ústřední ústav geologický – diplom. Zbierka medailí č. 59 ]
188III.E196919
Čestné uznanie za dlhoročnú úspešnú prácu pri Poradnom zbore pre veci TANAP-u.
189III.E196919
Pamätná plaketa Maďarského štátneho geologického ústavu (Magyar Állami Földtani Intézet) – diplom. Zbierka medailí č. 58 ]
190III.E1971
Pamätná minca Eduarda Suessa – diplom. Zbierka medailí č. 60 ]
880III.E197119
Medaila k 50. výročiu IAMES-u Zbierka medailí č. 61 ]
191III.E197219
Rad práce – diplom. Zbierka medailí č. 62 ]
192III.E197219
Čestné uznanie Geologického ústavu D. Štúra za zásluhy o rozvoj slovenskej geológie.
193III.E197319
Medaila Gustava Steinmanna – diplom. Zbierka medailí č. 63 ]
194III.E197319
Čestné uznanie Geologického ústavu D. Štúra za zásluhy o rozvoj slovenskej geológie.
878III.Es.d.
Medaila Slovenskej vysokej školy technickej. Zbierka medailí č. 52 ]
882III.Es.d.
Plaketa Dionýza Štúra. Zbierka medailí č. 64 ]