Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Bakoš, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

39III C1933
Plaketa univerzitného profesora dr. Jozefa Škultétyho – správcu Matice slovenskej. Zbierka medailí č. 162 ]
40III C19288
Diplom doktora filozofie z univerzity v Göttingene.
41III C19298
Diplom riadneho člena Matice slovenskej.
42III C19388
Diplom mimoriadneho člena Českej akadémie vied a umení.
43III C19388
Diplom dopisujúceho člena Kráľovskej českej spoločnosti nauk.
44III C1959
Medaila k storočnici Egyptologického inštitútu. Zbierka medailí č. 163 ]
45III C1960
Medaila k 25. medzinárodnému kongresu orientalistov v Moskve. Zbierka medailí č. 164 ]
46III C19628
Strieborná plaketa ČSAV za zásluhy o vedu a ľudstvo. Zbierka medailí č. 165 ]
47III C19648
Strieborná medaila Univerzity Komenského. Zbierka medailí č. 166 ]
48III C19658
Rad práce. Zbierka medailí č. 167 ]
49III C19658
Diplom o členstve v Československej akadémii vied.
50III C19718
Pamätná plaketa Univerzity Komenského.
51III C1959
Odznak k 10. výročiu svetového mierového hnutia. Zbierka medailí č. 168 ]