Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Votruba, František
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

1I.A1
Detská kresba. [ 1 fol. ]
2I.A1
Detská písanka. [ 1 fol. ]
3I.A1
Fotografie. [ 41 fol. ]
4I.A19441
Kontrollkarta pre cudzineckú listovú dopravu (Kontrollkarte für den Auslandbreifverkehr, Berlin, 24.III.1944). [ 1 fol. ]
5I.A1
Krajský súd v Bratislave – výpis z trestného registra. [ 1 fol. ]
6I.A1
Legitimácie. [ 2 fol. ]
7I.A1
Lekárske správy. [ 5 fol. ]
8I.A1
Návrh na zriadenie múzea akademika F. Votrubu. [ 6 fol. ]
9I.A1
Nevyplnená prihláška do zamestnania. [ 1 fol. ]
10I.A1
Notesy. [ 21 fol. ]
11I.A1
Pečať mesta Bratislavy – vyznamenanie. [ 1 fol., ZM 115 ]
12I.A1
Podielový lisť družstva SNO. [ 1 fol. ]
13I.A1
Prihláška do Zväzu československých novinárov. [ 1 fol. ]
14I.A1
Pihláška stavebných losov k označeniu. [ 1 fol. ]
15I.A1
Šeková knižka. [ 1 fol. ]
16I.A1
Telefónna prihláška. [ 1 fol. ]
17I.A1
Udelenie diplomu „Obrodenie Poľska“. [ 1 fol. ]
18I.A1
Úryvky z denníka. [ 8 fol. ]
19I.A1
Uznesenie Krajského súdu v trestnej záležitosti J. Jaroša proti F. Votrubovi. [ 4 fol. ]
20I.A19481
Vyznamenanie z 25.II.1948. [ 1 fol. ]
21I.A1
Vyznamenania „Polonia restituta“. [ 1 fol. ]
22I.A1
Žiadosť o kádrový posudok na Augustína Nováka. [ 1 fol. ]