Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Heretik, Štefan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Popis IJ

4IIID1961 (?)1
Pamätná medaila Vysokej školy ekonomickej (aj diplom). [ Zbierka medailí č. 239 ]
5IIID19751
Medaila Vysokej školy ekonomickej za záslužnú prácu pre rozvoj školy (aj diplom). Zbierka medailí č. 240 ]
6IIID19751
Zlatá čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách (aj diplom). [ Zbierka medailí č. 241 ]
7IIID19781
Strieborná medaila k 25-ročnici SAV. Zbierka medailí č. 242 ]
8IIID19811
Jubilejná medaila Vysokej školy ekonomickej (aj diplom). Zbierka medailí č. 243 ]
9IIIDs.d.1
Plaketa Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej. Zbierka medailí č. 244 ]
10IIIDs.d.1
Medaila Akadémie vied Nemeckej demokratickej republiky k 20-ročnej spolupráci s Česko-slovenskou akadémiou vied. Zbierka medailí č. 245 ]
11IIIDs.d.1
Strieborný odznak Brigády socialistickej práce. Zbierka medailí č. 246 ]
12IIIDs.d.1
Ruský strieborný odznak vynikajúceho pracovníka. Zbierka medailí č. 247 ]