Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúrová-Kuklová, Božena
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Štúrová-Kuklová, Božena – osobný fond
Skrátený názov fondu:Štúrová-Kuklová, Božena – o. f.
Evidenčné číslo:SK_1213_39019
Pôvodca:Prof. MUDr. Božena Štúrová-Kuklová, DrSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1899–1977 (2012)
Rozsah:0,60 bm (5 kr.)
Počet inventárnych jednotiek:109
Spracovateľ:Hučko, Ján
Zostavovateľ pomôcky:Hučko, Ján
Schvaľovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Rok spracovania:2019
Stav k:31.III.2019
Príbuzné fondy: Učená spoločnosť Šafárikova (1927–1939 (1944))
Kabinet dejín lekárskych a biologických vied Slovenskej akadémie vied (1955–1960)
Červeňanská, Ňuta – osobný fond (1918–2006)
Červeňanský, Ján – osobný fond (1925–1977 (2006))
Dérer, Ladislav – osobný fond (1915–1960 (1997))
Hubka, Michal – osobný fond (1916–1984 (1991))
Macho, Ladislav – osobný fond (1955–2010)
Ruttkay-Nedecký, Ivan – osobný fond (1945–2010)
Stanek, Ivan – osobný fond (1915-1972 (1977))
Šiška, Karol – osobný fond (1929–1989)
Štúr, Ivan – osobný fond (1933–2015 (2018))
Štúr, Svätopluk – osobný fond ((1848) 1901–1981 (2002))
Švec, František – osobný fond (1925–1976 (1988))
Thurzo, Viliam – osobný fond (1922–1984 (1985))

Božena Štúrová-Kuklová – lekárka

* 14. XII. 1893, Žamberk
† 14. IV. 1977, Bratislava

Profesorka medicíny Božena Štúrová-Kuklová patrila k popredným zakladateľom verejného zdravotníctva na Slovensku a zároveň sa spolupodieľala na výchove a rozvoji mladých adeptov lekárskej vedy. Svoj odborno-vedecký potenciál zamerala na oblasť chorôb vnútorných, s dôrazom na infekčnú tuberkulózu a bakteriológiu. Bola prvou ženou v Československu, ktorá sa roku 1928 úspešne habilitovala a získala titul docentky v odbore patológia a liečba chorôb vnútorných. V roku 1934 bola menovaná, opäť ako prvá žena v bývalej republike bezplatnou mimoriadnou profesorkou špeciálnej patológie a liečby chorôb vnútorných. Od mladého veku až do svojej smrti bola profesijne spätá so Slovenskom. Veľkou mierou prispela k zriadeniu Katedry tuberkulózy Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Profesorka Božena Štúrová-Kuklová bola držiteľkou viacerých ocenení. V roku 1992 jej bol udelený Rad T. G. Masaryka III. triedy in memoriam.