Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúrová-Kuklová, Božena
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

72III.A.1907, 1921, 1930–19624
Osobné doklady
Odpisy krstného listu; domovský list; doklad o absolvovaní plaveckého kurzu Riaditeľstva štátnych telovýchovných kurzov v Nymburku; preukaz zakladajúceho člena Spolku československých medikov v Bratislave; osvedčenie o štátnom občianstve; svedectvo o mravnosti; preukaz člena Klubu československých turistov; výpis z registra trestov; preukaz člena Československej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyňu; vizitky. [ 5 kusov ]