Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúrová-Kuklová, Božena
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

74III.C.1916, 1918–19614
Pracovné doklady
Oznámenie o zastupovaní miesta externého lekára interného oddelenia Českej detskej nemocnice c. a k. Františka Jozefa I. v Prahe; oznámenie o ustanovení lekárskou výpomocnou silou na I. českom internom oddelení c. a k. Všeobecnej nemocnice v Prahe; predĺženie služobnej doby sekundárnej lekárky vo Všeobecnej nemocnici v Prahe; prípis Kristiána Hynka ohľadom udelenia finančného príspevku vedúcej lekárke kliniky chorôb vnútorných Československej štátnej nemocnici v Bratislave; potvrdenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského o menovaní do funkcie asistentky Kristiána Hynka; oznámenie o otvorení súkromnej praxe odborného lekára pre choroby vnútorné v Bratislave; potvrdenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského o menovaní nehonorovanou asistentkou na klinike propedeutiky; oznámenie Ministerstva školstva a národnej osvety o prepustení zo svojich služieb z dôvodu českej národnosti; oznámenie Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu o navrátení všetkých práv a povinností vyplývajúcich z menovania bezplatnou mimoriadnou profesorkou Lekárskej fakulty v Bratislave; potvrdenie o absolvovaní študijného pobytu v Dánskom Červenom kríži zameranom na boj proti tuberkulóze; menovanie za prednostu kliniky tuberkulózy Lekárskej fakulty v Bratislave; návrh na penzionovanie a rozviazanie pracovného pomeru na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského.