Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúrová-Kuklová, Božena
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

77III.F.1928, 1934, 19484
Vedecké hodnosti
Pozvanie na habilitačné konanie v odbore patológia a terapia chorôb vnútorných 14.III.1928; potvrdenie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského o menovaní za súkromného docenta patológie a terapie chorôb vnútorných; oznámenie Ministerstva školstva a národnej osvety o menovaní mimoriadnou profesorkou špeciálnej patológie a terapie chorôb vnútorných k 31.VII.1934; poďakovania za blahoželania k menovaniu za mimoriadnu profesorku; oznámenie Povereníctva školstva a osvety o opätovnom menovaní mimoriadnou profesorkou patológie a terapie chorôb vnútorných s účinnosťou od 1.I.1947.