Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúrová-Kuklová, Božena
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

56I.C.19483
Vystúpenia, články, prejavy
Kuklová-Štúrová, B.: Anglický príklad v liečbe tuberkulózy (Národná Obroda, 1948, roč. IV, č. 20) [ celé číslo ]
57I.C.19593
Vystúpenia, články, prejavy
Kuklová-Štúrová, B.: Slovenská kapitola v živote profesora Hynka (Vystúpenie pri príležitosti 80. výročia narodenia).
58I.C.19593
Vystúpenia, články, prejavy
Kuklová-Štúrová, B.: Blahoprajný prejav prof. Hynkovi pri príležitosti 80. výročia narodenia.
59I.C.19603
Vystúpenia, články, prejavy
/Kuklová-Štúrová, B.:/ Robert Koch. K 50. výročí úmrtí (prednáška v Československej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti – slovenskej sekcii v Bratislave 19.I.1960 a v Žiline 27.X.1960).
60I.C.s.d.3
Vystúpenia, články, prejavy
/Kuklová-Štúrová, B.:/ Prejav venovaný 50. výročiu nástupu žien na vysoké školy.
61I.C.s.d.3
Vystúpenia, články, prejavy
/Kuklová-Štúrová, B.:/ Lež v medecině (Prejav venovaný lekárskej etike).