Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Štúrová-Kuklová, Božena
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

88VI.19185
O pôvodcovi fondu
Vzatie na vedomie Magistrátu kr. hl. mesta Prahy o vystúpení Boženy Kuklovej z rím.-kat. cirkvi.
89VI.19235
O pôvodcovi fondu
Báseň Emila Boleslava Lukáča „Epištola do Čiech“ venovaná Božene Kuklovej (Slovenský denník, 1923, roč. VI, č. 146 a). [ výstrižok z novín ]
90VI.19755
O pôvodcovi fondu
„Profesorka B. Štúrová-Kuklová – námět na filmový medailon“ materiál k prijímaciemu pohovoru Martina Hanzlíčka na FAMU v Prahe.
91VI.19775
O pôvodcovi fondu
Oznámenia o úmrtí Boženy Kuklovej-Štúrovej. [ 4 kusy ]
92VI.19825
O pôvodcovi fondu
Ivanová, T.: Priateľstvo dvoch veľkých žien (Večerník, 1982, roč. XXVII, č. 45). [ celé číslo ]
93VI.19835
O pôvodcovi fondu
Ivanová, T.: Bola prvá (Život, 1983, roč. XXXIII, č. 10). [ celé číslo ]
94VI.19945
O pôvodcovi fondu
Štruplová, A., Štúr, I.: Spomienky na našu veľkú mamu (Žamberské listy, 1994, roč. V, č. 17). [ celé číslo ]
95VI.19945
O pôvodcovi fondu
Mockovčiaková, O.: O prvej univerzitnej profesorke. Vyznanie mame (Slovenka – ročenka, 1994). [ 2 listy ]
96VI.19955
O pôvodcovi fondu
Ivanová, T.: 75 rokov uplynulo od jej príchodu na Slovensko. Prvá univerzitná profesorka Božena Kuklová-Štúrová (Národná obroda, 1995, č. 9). [ xerokópia článku ]
97VI.19985
O pôvodcovi fondu
Ebringer, L.: Tri československé prvenstvá Boženy Štúrovej-Kuklovej (Bulletin Československej spoločnosti mikrobiologickej, 1998, roč. XXXIX, č. 2). [ celé číslo ]
98VI.19995
O pôvodcovi fondu
Publikácia k 50. výročiu založenia Kliniky tuberkulózy a pľúcnych chorôb lekárskej fakulty UK a Fakultnej nemocnice v Bratislave, 1999, Fakultná nemocnica v Bratislave, Slovenská Grafia, a. s. Bratislava. [ celé číslo ]
99VI.20125
O pôvodcovi fondu
Kobová, Ľ.: Cena Štúrovej-Kuklovej? (Pravda, 24.X.2012). [ výstrižok z novín ]
100VI.s.d.5
O pôvodcovi fondu
E. M. U.: První žena vysokoškolským profesorem v Československu. [ výstrižok z novín ]
101VI.s.d.5
O pôvodcovi fondu
Prví docentka na lékařské fakultě v Bratislavě. [ výstrižok z novín ]
102VI.s.d.5
O pôvodcovi fondu
Zoznam a adresy absolventov gymnázia v Hradci Králové v roku 1912 žijúcich v roku 1962.