Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Stanek, Ivan
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Stanek, Ivan – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1915-1972 (1977)
Rozsah:22 kr. + posmrtná maska
Počet inventárnych jednotiek:915
Spracovateľ:Charvátová, Jarmila
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1984
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: