Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Šiška, Karol
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Šiška, Karol – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36487
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1929–1989
Rozsah:40 kr.
Počet inventárnych jednotiek:984
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1994
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: