Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Švec, František
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Švec, František – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1925–1976 (1988)
Rozsah:2 kr.
Počet inventárnych jednotiek:53
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1990
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: