Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Macho, Ladislav
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Macho, Ladislav – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1955–2010
Rozsah:52 kr.
Počet inventárnych jednotiek:1046
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2012
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: