Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Červeňanský, Ján
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Červeňanský, Ján – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:Prof. MUDr. Ján Červeňanský, DrSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1925–1977 (2006)
Rozsah:69 kr.
Počet inventárnych jednotiek:1004
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2008
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 29.I.1905, Veľká Bytča
† 1977