Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Červeňanská, Ňuta
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Červeňanská, Ňuta – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:PhDr. Ňuta Červeňanská, CSc.
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1918–2006
Rozsah:32 kr.
Počet inventárnych jednotiek:365
Spracovateľ:Kamencová, Lýdia
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:2008
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy:
* 1913, Mníchov (Nemecko)
† 12.III.2006, Bratislava