Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Hubka, Michal
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
Názov fondu:Hubka, Michal – osobný fond
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:36446
Pôvodca:MUDr. Michal Hubka, DrSc.
Klasifikačná schéma:M – Rodiny a osoby
M/II - Osoby
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1916–1984 (1991)
Rozsah:2,6 bm
(19 kr. + 4 fotoalbumy,
1 obraz a 9 filmových kotúčov)
Počet inventárnych jednotiek:283
Spracovateľ:Gubášová Baherníková, Jana
Zostavovateľ pomôcky:Gubášová Baherníková, Jana
Schvaľovateľ:Majerová, Kristína
Rok spracovania:2017
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: Ústav experimentálnej chirurgie Slovenskej akadémie vied (1955–1966)
Šiška, Karol – osobný fond (1929–1989)

MUDr. Michal Hubka, DrSc. – kardiochirurg

* 21.IX.1916, Liptovský Mikuláš
† 15.VI.1984, Bratislava

MUDr. Michal Hubka, CSc. bol významným priekopníkom srdcovej chirurgie. Bol prítomný pri všetkých fázach budovania experimentálnej kardiochirurgie na Slovensku. So svojimi spolupracovníkmi rozpracoval metodiku mimotelového krvného obehu, zaoberal sa transplantáciou srdcových chlopní, experimentálnymi transplantáciami srdca na psoch a tiež predoperačnou prípravou a pooperačným doliečovaním pacientov. Väčšinu svojej experimentálnej činnosti vykonal v Ústave experimentálnej chirurgie SAV v Bratislave, neskôr pracoval na Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave, kde sa venoval výrobe a transplantácii srdcových chlopní.