Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy organizácií SAV » Kabinet dejín lekárskych a biologických vied SAV
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
Názov fondu:Kabinet dejín lekárskych a biologických vied Slovenskej akadémie vied
Skrátený názov fondu:
Evidenčné číslo:
Pôvodca:
Klasifikačná schéma:
Pomôcka:inventár
Časový rozsah:1955–1960
Rozsah:2 kr.
Počet inventárnych jednotiek:11
Spracovateľ:Rapošová, Elena
Zostavovateľ pomôcky:
Schvaľovateľ:
Rok spracovania:1980
Stav k:23.X.2017
Príbuzné fondy: