Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

98VI19695
O pôvodcovi fondu
Článok: Emil Belluš *19.9.1899 (Architektura ČSSR, roč. XXVIII, č. 7–8, str. 464–467).
99VI19705
O pôvodcovi fondu
Článok: Emil Belluš – Laureát mesta Bratislavy (Večerník, roč. XV, č. 78, 3.4.1970, str. 12).
100VI19745
O pôvodcovi fondu
Článok: Akademik E. Belluš – 75 ročný (Ľud na voľné chvíle, roč. XXVI, č. 222, 19.IX.1974, str. 3).
101VI19745
O pôvodcovi fondu
Článok: Dielo, ktoré prekročilo epochu (Ľud na voľné chvíle, roč. XXVI, č. 257, 31.X.1974, str. 4)
102VI19745
O pôvodcovi fondu
Článok: Dielo architekta (Nové slovo, roč. XVI, č. 43, 24.X.1974, str. 9).
103VI19745
O pôvodcovi fondu
Katalóg k rovnomennej výstave v Sieni Dušana Jurkoviča 11/1974: Architektonické dielo Emila Belluša.