Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

89IID1965–19715
Časopis Životné prostredie – vydavateľ Komisia pre tvorbu životného prostredia pri P SAV:
Porada pracovnej skupiny Komisie, 4.XII.1965: záznam; výzva na spoluprácu pri tvorbe časopisu; 1., 2., 3. a 4. zasadania redakčnej rady, 12.IX.1966, 6.X.1966, 24.X.1966, 3.XI.1966: zápisnice a pozvánka; žiadosť o recenziu článku F. J. Turčeka Zmeny v krajine za 20 rokov a ich dôsledky na príklade oblasti Banskej Štiavnice pre 2. číslo časopisu; 5. zasadanie redakčnej rady, 3.I.1967: zápisnica; obsah časopisu č. 1, ročník 1/1967; 6. zasadanie redakčnej rady, 24.I.1967: pozvánka a zápisnica; 7. a 8. zasadanie redakčnej rady, 17.II.1967 a 3. IV.–4.IV.1967: zápisnica, príloha: Ružička, M., Maňák, V.: tézy na rozhovor s predsedom vlády J. Lenártom; 9. zasadanie redakčnej rady, 31.V.1967: zápisnica; žiadosť o úpravu korektúry príspevku E. Belluša pre 4. číslo časopisu; 10. zasadanie redakčnej rady, 13.IX.1967: pozvánka a zápisnica; 11. zasadanie redakčnej rady, 19.X.–20.X.1967: pozvánka a zápisnica; poznámky k propagácii časopisu; vyžiadanie príspevkov pre 1. číslo ročník 2/1968 Pamiatky; žiadosť o oponentúru dizertačnej práce J. Pošmurného Architektúra Veľkej Moravy a žiadosť o napísanie príspevku do 1. čísla 2. ročníka; otázky k starostlivosti o pamiatky; 12. zasadanie redakčnej rady, 24.XI.1967: zápisnica, príloha: redakčné smernice, Fuchs, B.: Rekonštrukcia historických miest stále odďaľovaná, hlavný článok 1. čísla ročník 2/1968; návrh na nové zloženie redakčnej rady; námety pre 2. ročník č. 1–6/1968 (návrh); námet na obsah č. 3/68 Životné prostredie – Mesto; štatistické hodnotenie časopisu ročník 1969; Rapant, D.: Životné prostredie duchovné, článok pre 3. číslo rok 1968; zasadania redakčnej rady, 19.XI.1970 a 16.III.1971: zápisnica.
90IID19665
Časopis Architektúra a urbanizmus – vydavateľ ÚSTARCH SAV
Oznámenie o zložení redakčnej rady, príloha: zápisnica z riadneho zasadnutia redakčnej rady.