Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

30ID19441
Vedecká dokumentácia
Poříska, O.: Dôvodová a technická správa Regulačný plán – Luhačovice, Brno.
31ID/1953–1960/, s.d.1
Vedecká dokumentácia
Vysoké Tatry – podklady ku koordinácii výstavby a prestavby Vysokých Tatier: hlavné zásady a smernice výstavby a prestavby a organizácia funkčného využitia územia Vysokých Tatier; zasadnutie Poradného zboru pre architektúru a územné plánovanie Odboru výstavby rady Mestského národného výboru Vysoké Tatry, 24.IV.–25.IV.1957: pozvánka a zápisnica; Bohuš, I.: Expertíza Výskum Štrbského Plesa (historická časť), 1957; spoločné zasadnutie predsedníctva Zväzu slovenských architektov (SSA) s urbanistickou skupinou, 22.V.–24.V.1958: zápisnica; porada o koordinácii výskumu výstavby vo Vysokých Tatrách v rámci SAV, 4.VII.1958, zápisnica; doplnok I. Bohuša k expertíze Výskum Štrbského Plesa (historická časť); Belluš, E., Huntier, J.: výskumná úloha Prestavba a nová výstavba kúpeľného miesta Štrbské Pleso, príloha: podkladový materiál k výskumnej úlohe; Kulašík, A., Siska, F.: Ždiar – smernice a zásady pre ďalšiu výstavbu, návrh, 5.II.1960; Houdek, I.: Štrbské Pleso v minulosti; novinové výstrižky.
32ID19591
Vedecká dokumentácia
Poříska, O.: Oponentský posudok zastavovacej štúdie kúpeľného ostrova mesta Piešťany, Brno, 20.VII.
33ID19691
Vedecká dokumentácia
Kukura, J., Mucha, V., Rosival, L., Maňák, V.: Perspektíva výskumu v oblasti hygieny na Slovensku do r. 1980, 25.III.
34IDs.d.1
Vedecká dokumentácia
Štúr, S.: Psychologické poznámky k urbanizačnému problému.
35IDs.d.2
Vedecká dokumentácia
Neznámy autor: Potreba spolupráce odborníkov pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
36IDs.d.2
Vedecká dokumentácia
Neznámy autor: Náčrt téz vedeckého výskumu základných podmienok tvorby biologicky a ekonomicky účinného prostredia pre prácu a život beztriednej spoločnosti.
37IDs.d.2
Vedecká dokumentácia
Neznámy autor: Poznámky ku knihe o vývoji stavby miest.
38ID19552
Vedecká dokumentácia
Spravodaj akadémie (roč. II, č. 2, 4–8, 11).
39ID19572
Vedecká dokumentácia
Stavebnícky časopis (roč. V, č. 6).
40ID/1957–1967/2
Vedecká dokumentácia
Novinové výstrižky.
41ID19592
Vedecká dokumentácia
Spravodajská služba Izraela (č. 24).
42ID19642
Vedecká dokumentácia
Bulletin ČSAV a SAV (roč. X, č. 3).
43ID19662
Vedecká dokumentácia
Zbierka zákonov ČSSR (Čiastka 17, Vyhláška 45–47, 29.VI.1966).
44ID1966–19672
Vedecká dokumentácia
Nová mysl (roč. XX, č. 15, 22, 23, 1966; roč. XXI, č. 3, 1967).
45ID19712
Vedecká dokumentácia
Správy SAV (roč. VII, č. 12).
46IDs.d.2
Vedecká dokumentácia
Poznámky – bližšie neurčené rukopisy.