Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

22IB19591
Odborné posudky, expertízy a stanoviská
Posudok o vedeckej práci K. Havelku v rokoch 1953–1959.
23IB19631
Odborné posudky, expertízy a stanoviská
Pripomienky k prejavu akademika F. Šorma na XVII. Valnom zhromaždení ČSAV.
24IB19671
Odborné posudky, expertízy a stanoviská
Hodnotenie publikácie E. Hrušku Problémy súčasného urbanizmu.
25IB19671
Odborné posudky, expertízy a stanoviská
Posúdenie štúdie Kabinetu teórie architektúry a tvorby životného prostredia pri ČSAV ku komplexnej úlohe X-3 Koncepcia rozvoja životného prostredia z hľadiska potrieb človeka.
26IB19671
Odborné posudky, expertízy a stanoviská
Expertíza pre Povereníctvo SNR pre kultúru a informácie vo veci: Návrh správy o súčasnom stave a návrhu opatrení na ústredné zabezpečovanie starostlivosti o národné a kultúrne pamiatky na Slovensku.
27IB19681
Odborné posudky, expertízy a stanoviská
Stanovisko k návrhu komisie pre prípravu akčného programu SAV.