Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

88IIC19665
Spoločenské funkcie
Žiadosť o účasť a menovací dekrét E. Belluša v porote výstavy Krása životného prostredia; pozvánka na záverečné zasadnutie poroty pre akciu Životné prostredie.