Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Osobné fondy » Belluš, Emil
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
PDF súbor
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

85IIA4/1953–1957/5
Zväz architektov ČSR (SA ČSR):
Návrh na zriadenie Československej akadémie architektúry a výstavby: Význam Akadémie výstavby a architektúry pri výstavbe socializmu, Návrh zákona o Československej akadémii výstavby a architektúry, Komentár k návrhu zákona a námety pre jej metódy práce a podrobnú organizáciu, Dokumentácia k návrhu na zriadenie; 1. zasadnutie komisie Zväzu architektov ČSR Pre otázky vedy o výstavbe a architektúre, 29.III.1957: zápisnica.
86IIA41959, 19615
Zväz slovenských architektov (SSA):
Aktív o výstavbe mesta Košíc, Košice, 10.III.–12.III.1959: zápisnica, príloha: závery Komisie pre otázky rajónového plánu a problémy urbanistické, závery Komisie pre otázky priemyslu a dopravy, závery Komisie pre otázky bytovej a občianskej výstavby; 2. riadne zasadnutie Ústredného výboru Zväzu s vedením urbanistickej sekcie SA ČSSR a jej slovenskej skupiny, Starý Smokovec, 13.IV.–15.IV.1961: zápisnica, príloha: Hruška, E., Pacanovský, M., Kodoň, M., Marenčák, M.: Územné plánovanie rekreačných oblastí na Slovensku (hlavný referát), referáty: p. Votava: Problematika a zásady riešenia územného plánu rajónu Krkonôš, Kotrba, V.: Rajonizácia cestovného ruchu v ČSSR.