Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

161BI194029
Účtovné doklady
Súvaha príjmov a výdavkov Spolku chemikov Slovákov; faktúry; objednávky rôznych prístrojov.
162BI194329
Účtovné doklady
Cestovné účty; faktúry; poistenky.
163BI194429
Účtovné doklady
Súvaha príjmov a výdavkov Spolku chemikov Slovákov; výpočet úrokov.
164BI194529
Účtovné doklady
Súvaha príjmov a výdavkov.
165BI194929
Účtovné doklady
Výpis z bežného účtu; výpočet úrokov.
166BI195029
Účtovné doklady
Objednávky; faktúry; potvrdenky.
167BI195229
Účtovné doklady
Výplatné listiny zamestnancov Spolku chemikov Slovákov.
168BI195329
Účtovné doklady
Výplatné listiny zamestnancov Spolku chemikov Slovákov; vyúčtovanie prednášok.
169BI195429
Účtovné doklady
Výkazy o dani zo mzdy; účtovná osnova používaná do 1.I.1953; dodacie listy.
170BI195529
Účtovné doklady
Výkazy o dani zo mzdy.
171BI195630
Účtovné doklady
Výkazy o dani zo mzdy; faktúry za vyhotovenie strojných prototypov.
172BI195730
Účtovné doklady
Zrážky daní zo mzdy; výdavky za 1. polrok 1957; faktúry za vyhotovenie strojných prototypov.
173BI195830
Účtovné doklady
Dodacie listy; faktúry za vyhotovenie strojných prototypov.