Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

78AVIb119404
Vydavateľská činnosť spolku
Objednávky vydanej odbornej literatúry.
79AVIb119434
Vydavateľská činnosť spolku
Ministerstvo školstva a národnej osvety udeľuje štátnu podporu pre vydavateľskú činnosť.
80AVIb119464
Vydavateľská činnosť spolku
Objednávky vydaných kníh; zápisnica zo schôdze redakčného kruhu rady pre vydávanie kníh a časopisov.
81AVIb119484
Vydavateľská činnosť spolku
Spolok chemikov Slovákov žiada od Povereníctva priemyslu a obchodu podporu na vydanie knihy „Cement“ (Ing. Jirka); objednávky kníh.
82AVIb119494
Vydavateľská činnosť spolku
Posudky o vydávanej knihe Ing. Jirka „Cement“; Spolok chemikov Slovákov žiada od Povereníctva informácií a osvety povolenie na vydanie neperiodických publikácií.
83AVIb119504
Vydavateľská činnosť spolku
Materiály vydávanej knihy Ing. Jirka „Cement“.
84AVIb119514
Vydavateľská činnosť spolku
Zoznamy kníh pripravených na expedovanie.
85AVIb119525
Vydavateľská činnosť spolku
Objednávky kníh.
86AVIb119535
Vydavateľská činnosť spolku
Objednávky kníh.