Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

17AII19501
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Pozvania na zasadanie Ústredného výboru spoločnosti; sústrastný telegram k úmrtiu člena spoločnosti prof. Krempaského.
18AII19531
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Zápis zo schôdze členov Československej spoločnosti chemickej.
19AII19531
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Rozpočet Československej spoločnosti chemickej.
20AII19541
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Pozvanie na schôdzu rozšíreného prezídia Československej spoločnosti chemickej.
21AII19551
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Pozvanie a správa zo schôdze Ústredného výboru spoločnosti.
22AII19561
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Zápisnice zo schôdze Ústredného výboru československej spoločnosti; návrh organizačného poriadku spoločnosti.
23AII19571
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Dohoda medzi Všezväzovou chemickou spoločnosťou D. I. Mendelejeva a Československou spoločnosťou chemickou pri ČSAV o bezdevízovej výmene návštev a organizácii vedeckých stykov.
24AII19581
Korešpondencia s Československou spoločnosťou chemickou
Návrh rezolúcie celoštátneho zjazdu spoločnosti.