Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

98AVIb319526
Vydavateľská činnosť – Chemický zborník
Vrátenie rukopisu; resumé jednotlivých príspevkov.
99AVIb319537
Vydavateľská činnosť – Chemický zborník
Resumé jednotlivých príspevkov; vrátenie autorských korektúr.
100AVIb319547
Vydavateľská činnosť – Chemický zborník
Zoznam predplatiteľov zborníka; zadanie recenzných výtlačkov.
101AVIb319567
Vydavateľská činnosť – Chemický zborník
Zoznam adries vrátených zborníkov.
102AVIb319587
Vydavateľská činnosť – Chemický zborník
Súhrny prednášok z poľsko-československého stretnutia.