Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

145AVIII194027
Korešpondencia
Spolok chemikov Slovákov oznamuje podnikom svoje založenie.
146AVIII194127
Korešpondencia
Korešpondencia s vinohradníckym družstvom; oznámenie Spolku chemikov Slovákov obchodnej komore ohľadom postavenia inžinierov Slovákov.
147AVIII194227
Korešpondencia
Žiadosti Spolku chemikov Slovákov od súkromných osôb o zaslanie odbornej literatúry.
148AVIII194427
Korešpondencia
Súdny platobný príkaz Spolku chemikov Slovákov zväzu mliekárenských družstiev na zaplatenie dlžoby.
149AVIII194527
Korešpondencia
Rezolúcia zo zjazdu slovenských technikov z 19.VIII.1945 v Bratislave.
150AVIII194627
Korešpondencia
Žiadosť Ústredia odborových zväzov Slovenska o zoznam členov Spolku chemikov Slovákov.
151AVIII194827
Korešpondencia
Obežník Povereníctva informácií o hospodárení s papierom.
152AVIII194927
Korešpondencia
Žiadosť o úhradu výdavkov zahraničným hosťom.
153AVIII195028
Korešpondencia
Štatút Fondu vzájomne sa podporujúcich členov Spolku chemikov Slovákov; žiadosť o prídelový list na palivo.
154AVIII195228
Korešpondencia
Zaslanie poukážok pre zľavu na železnici pre účastníkov odborného školenia.
155AVIII195328
Korešpondencia
Sústrastné oznámenie; nadviazanie spolupráce s pedagogickým nakladateľstvom.
156AVIII195428
Korešpondencia
Urgencia odvodu dane zo mzdy; žiadosť o uverejnenie správy o zjazde analytikov v chemickom časopise; úhrady cestovných výdajov.
157AVIII195528
Korešpondencia
Objednávka pečiatky; Východoslovenské tehelne – vyžiadanie informácií o kurzoch; pozvanie na palivársky zjazd.
158AVIII195628
Korešpondencia
Zaslanie správy z diskusného večera Československej spoločnosti chemickej; správa o brigádnickych prácach vykonaných v knižnici Spolku chemikov Slovákov.
159AVIII195728
Korešpondencia
Pozvanie na zasadnutie rozšíreného pléna sekcie matematických a prírodných vied; pozvanie na konferenciu glejárov; obežník ROH o uplatnení nároku na dôchodok; poďakovanie za prednesenie prednášky členovi korešpondentovi Gregorovi v rámci činnosti spoločnosti; zápis zo schôdze Vedecko-technickej spoločnosti pre využitie palív.
160AVIII195829
Korešpondencia
Pozvanie na zasadnutie pléna sekcie matematických a prírodných vied.