Logo ÚA SAVLogo SAV
ÚA SAV » Fondy » Fondy spolkov a vedeckých spoločností » Spolok chemikov Slovákov
Informácie o fondeÚvod k inventáru
Inventár
SignatúraČasový rozsahškatuľa
Názov IJ
Popis IJ

2AI19401
Organizácia spolku
Žiadosť o schválenie stanov; pozvánky pre zakladajúcich členov.
3AI19461
Organizácia spolku
Žiadosť o záznamy a tlačivá potrebné k vedeniu Spolku.
4AI19471
Organizácia spolku
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze chemikov celulózo-papiernického priemyslu pri Spolku chemikov Slovákov.
5AI19481
Organizácia spolku
Zápisnica z akčného výboru Spolku chemikov Slovákov; oznámenie hlavných údajov ohľadom Spolku podľa výnosu Povereníctva vnútra č. 7901/3–V/3–1948.
6AI19491
Organizácia spolku
Žiadosť Spolku chemikov Slovákov o finančnú dotáciu; list predsedovi vlády od Spolku chemikov Slovákov týkajúci sa Svojchémie.
7AI19501
Organizácia spolku
Smernice o organizovaní, metódach a obsahu vedeckej práce vo vedeckých spoločnostiach.
8AI19511
Organizácia spolku
Menoslov plynárenského spolku.
9AI19521
Organizácia spolku
Správa o činnosti Spolku.
10AI19531
Organizácia spolku
Ustanovujúca schôdza polarografickej sekcie pri Spolku chemikov Slovákov.
11AI19541
Organizácia spolku
Pozvania na schôdze farmaceuticko-biochemickej sekcie pri Spolku chemikov Slovákov; rozpočet Spolku chemikov Slovákov.
12AI19551
Organizácia spolku
Organizačný poriadok Československej spoločnosti chemickej.
13AI19561
Organizácia spolku
Založenie odbočiek Spolku chemikov Slovákov v Žiline a Novákoch; plány činnosti odbočiek; rozpočet Spolku.
14AI19571
Organizácia spolku
Správa o činnosti spoločnosti; plán činnosti spoločnosti; smernice pre výdaje na reprezentáciu.
15AI19581
Organizácia spolku
Správa o činnosti spoločnosti; plán činnosti spoločnosti; rozpočet.
16AI19601
Organizácia spolku
Rozpočet a plán činnosti spoločnosti.